Zaznacz stronę

Internal investigations

Kochanski & Partners oferuje także audyt polityki rachunkowości podmiotów gospodarczych i procedur księgowych podmiotów pod kątem uzupełnienia ich o elementy sprzyjające wczesnemu wykrywaniu ewentualnych przestępstw znajdujących odbicie w księgach rachunkowych. W ramach działań śledczych, oferujemy usługę rachunkowości śledczej, to jest audyt ksiąg rachunkowych Klienta pod kątem sprawdzenia, czy nie zawierają one śladów ewentualnych przestępstw popełnionych przez personel Klienta na szkodę Klienta (np. malwersacji) lub osób trzecich (np. kontrahentów, udziałowców lub Skarbu Państwa).

Usługa obejmuje doradztwo w zakresie rozwiązania stwierdzonych problemów m.in. od strony prawa bilansowego i podatkowego. W wypadku wykrycia ewentualnych przestępstw, oferujemy niezbędną pomoc prawną w zakresie m.in. prawa karnego, prawa cywilnego i prawa pracy (patrz: zarządzanie kryzysowe).

Rachunkowość śledcza prowadzona jest w ramach praktyki ekonomicznych zagadnień prawa, kierowanej przez dr Andrzeja Malec, doradcę podatkowego i certyfikowanego księgowego, uprzednio m.in. wieloletniego dyrektora ds. finansowych i prawnych w spółkach kapitałowych oraz członka i przewodniczącego komitetów audytu w spółkach giełdowych.