Zaznacz stronę

Tax compliance

W obszarze tax compliance Kochanski & Partners oferuje:

  • przygotowywanie oraz wdrażanie polityki podatkowej (kodeksu dobrych praktyk podatkowych)
  • przeprowadzanie okresowych przeglądów poprawności rozliczeń podatkowych oraz zrealizowanych transakcji  – pod kątem ograniczenia ryzyk podatkowych
  • opracowywanie oraz wdrażanie wewnętrznych procedur podatkowych w firmie w zakresie prawidłowości rozliczeń podatkowych
  • opracowanie oraz wdrażanie wewnętrznych procedur podatkowych w firmie w celu ograniczenia ryzyka przypisania świadomości nadużyć podatkowych, których dopuszczają się kontrahenci
  • opracowywanie oraz wdrażanie wewnętrznych procedur postępowania w przypadku wszczęcia czynności sprawdzających, kontroli podatkowych lub skarbowych, a także postępowań podatkowych
  • przygotowywanie oraz prowadzenie szkoleń podatkowych dedykowanych zarówno dla pracowników zajmujących się obsługą podatkowo-księgową w firmach, jak również dla pozostałych pracowników