Zaznacz stronę

Anti-Bribery & White Collar Crimes

Kochanski & Partners doradza w sytuacjach kryzysowych w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw gospodarczych, m.in.:

  • nadużyć gospodarczych i finansowych;
  • nieuczciwości pracowników, osób zarządzających i współpracowników firmy;
  • odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych;
  • problemów związanych z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji;
  • przypadków nadużycia zaufania i konfliktu interesów;
  • korupcji gospodarczej i urzędniczej;
  • zjawiska legalizowania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł;
  • w sytuacjach kryzysowych (przeszukania, przesłuchania, przedstawienia zarzutów i innych czynności dochodzeniowo-śledczych);
  • reprezentowania klientów w postępowaniach przygotowawczych i sądowych w sprawach karnych, karnoskarbowych, sądowo-administracyjnych;
  • postępowań prowadzonych na podstawie FCPA (The Foreign Corrupt Practices Act) oraz The Bribery Act 2010.

W celu zapewnienia klientom kompleksowego zarządzania sytuacjami kryzysowymi, powyższe usługi świadczone są we współpracy z dedykowanymi służbami Public Relations (PR).