Zaznacz stronę

Crisis Management & Public Affairs

Public Affairs to nie tylko działania ad hoc, ale przede wszystkim budowanie i utrzymywanie relacji pomiędzy przedsiębiorstwem, a środowiskami opiniotwórczymi (w tym otoczeniem regulacyjnym), a także aktywny udział w procesach legislacyjnych. Podstawą takiej relacji jest prowadzenie transparentnej i  długotrwałej komunikacji, celem zaś jest kształtowanie opinii publicznej i stanowisk zgłaszanych organom regulacyjnym i ciałom legislacyjnym w zakresie takich regulacji oraz rozwiązań systemowych, które mogą mieć strategiczne znaczenie dla działalności danego przedsiębiorstwa.

Podstawę skutecznych działań Public Affairs stanowi odpowiednio przeprowadzony monitoring i analiza procedur
oraz procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa, jak i rynku na którym ono działa – zarówno pod kątem określonego problemu, a przede wszystkim pod kątem osób i organizacji, które powinny być zaangażowane w proces zmian.

Powyższe działania stanowią komplementarny elementem całości procesów Compliance dla przedsiębiorstwa.