Zaznacz stronę

Corporate Compliance

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego jest obarczone ryzykiem. Dotyczy ono w szczególności prowadzących sprawy spółki, którzy zobowiązani są przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

Świadczone w ramach praktyki prawa spółek usługi compliance obejmują między innymi:

  • weryfikację zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami;
  • identyfikację i analizę ryzyk prawnych związanych z działalnością;
  • tworzenie i wdrażanie wewnętrznych procedur zapobiegających naruszeniom prawa;
  • bieżące doradztwo korporacyjne.