Zaznacz stronę

Zabezpieczenia

Świadczymy usługi doradztwa transakcyjnego przy procesie ustanawiania zabezpieczeń. Oferujemy wsparcie w przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji zastawów cywilnych finansowych i rejestrowych m.in. na instrumentach udziałowych, rachunkach bankowych czy aktywach. Wspieramy klientów w procesie ustanawiania hipoteki, począwszy od przygotowania dokumentacji aż po przeprowadzenie rejestracji. Pomagamy w strukturyzowaniu zabezpieczeń takich jak cesja, przewłaszczenie czy poręczenie. Doradzamy również przy innych formach zabezpieczenia, także tych niestandardowych. Świadczymy usługi w związku z procesem zwalniania zabezpieczeń po zakończonej transakcji. Przygotowujemy i negocjujemy dokumenty typu release letter oraz reprezentujemy klientów przed sądem rejestrowym.