Zaznacz stronę

Emisje obligacji i innych instrumentów dłużnych

Zapewniamy wsparcie w procesie przeprowadzania projektów finansowania przy wykorzystaniu papierów dłużnych, w szczególności obligacji. Świadczymy usługi na rzecz wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie emisji – emitentów, oferujących czy obligatariuszy. Doradzamy zarówno w zakresie ofert publicznych, jak i prywatnych, a także rejestracji dłużnych papierów wartościowych w KDPW oraz ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym (GPW/BondSpot). Oferujemy szeroki zakres usług polegających na przeprowadzeniu całego procesu emisji: od doradztwa przy wyborze najkorzystniejszej formy finansowania, przez przygotowanie kompletu niezbędnej dokumentacji (umowy, warunki emisji, dokument informacyjny), aż po zamknięcie całego procesu.