Zaznacz stronę

Ubezpieczenia

Zapewniamy pełną obsługę prawną zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, pośredników ubezpieczeniowych oraz ich klientów. Oferujemy zarówno wsparcie przy pojedynczych projektach oraz transakcjach, jak i pełen zakres usług compliance. Wspieramy w przygotowywaniu produktów ubezpieczeniowych i modeli biznesowych. Opracowujemy i opiniujemy wzory umów i ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). Oferujemy także negocjacje i przygotowanie umów pomiędzy zakładami ubezpieczeń lub zakładami reasekuracji, ich podwykonawcami (na zasadach outsourcingu), pośrednikami ubezpieczeniowymi lub innymi zakładami ubezpieczeń/reasekuracji. Wspieramy podmioty z sektora ubezpieczeniowego w zapewnieniu zgodności działalności z pakietem Solvency II.