Zaznacz stronę

Restrukturyzacja i upadłość

Przygotowujemy analizy dostępnych scenariuszy działania oraz wariantów restrukturyzacji zadłużenia, z uwzględnieniem korzyści i zagrożeń. Pomagamy w opracowaniu strategii działania, która zminimalizuje ryzyka związane z odpowiedzialnością zarządów przedsiębiorstw. Reprezentujemy klientów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Wspieramy zarówno wierzycieli, jak i dłużników na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego, w tym w renegocjowaniu warunków i ustalaniu procesu refinansowania. Doradzamy na każdym etapie restrukturyzacji przedsądowej, począwszy od tworzenia optymalnej struktury takiej restrukturyzacji, po jej wykonanie. Uczestniczymy w negocjacjach przy zawieraniu umów typu standstill oraz umów restrukturyzacyjnych.

Wspomagamy naszych klientów również w procesie restrukturyzacji sądowej. Oferujemy pomoc w wyborze i przeprowadzeniu najbardziej optymalnego postępowania, od postępowań układowych, po postępowanie sanacyjne. Pomagamy w uzyskaniu finansowania pomostowego. Wspieramy w wykorzystywaniu optymalnych możliwości refinansowania, restrukturyzacji i konsolidacji zadłużenia. Reprezentujemy klientów w postępowaniu, w tym w ramach organów takich jak rada wierzycieli.

Bierzemy udział w tworzeniu strategii prawnych na wypadek upadłości oraz przygotowywaniu wniosków o ogłoszenie upadłości. Oceniamy także skuteczność zabezpieczeń oraz określamy skutki prawne istniejących stosunków prawnych na wypadek zaistnienia upadłości. Doradzamy kadrze menedżerskiej w związku z prawnymi aspektami ewentualnego powstania stanu niewypłacalności.