Zaznacz stronę

VC & startup

Wspieramy fundusze venture capital i przedsiębiorstwa na wczesnej ścieżce rozwoju w pozyskiwaniu finansowania, zarówno w formie dłużnej, jak i kapitałowej. Zapewniamy kompleksowe doradztwo w procesie inwestycyjnym. Doradzamy startupom oraz inwestorom w procesie pozyskiwania kapitału. Pomagamy w znalezieniu optymalnego źródła finansowania, uczestniczymy w negocjacjach, przygotowujemy niezbędną dokumentację związaną z procesem inwestycyjnym, w tym umowy inwestycyjne i porozumienia wspólników/akcjonariuszy. Wspieramy w ustrukturyzowaniu procesu oraz świadczymy usługi bieżącego doradztwa prawnego także w późniejszych fazach finansowania.

Doradzamy we właściwej ocenie dokonywanych inwestycji. Dokonujemy oceny prawnej oraz całościowej identyfikacji ryzyk, wskazując możliwe konsekwencje prawne oraz alternatywne rozwiązania biznesowe. Przygotowujemy pełne raporty z badania due diligence oraz raporty typu red flag.

Proponujemy także wsparcie w aspekcie prawnym i podatkowym przy tworzeniu złożonych programów motywacyjnych typu ESOP, zarówno w spółkach akcyjnych, jak i z ograniczoną odpowiedzialnością. Oferujemy elastyczny model dokumentacji w formule vesting oraz reverse vesting, a także pomagamy w optymalnym ustrukturyzowaniu takich programów pod kątem korporacyjnym.