Zaznacz stronę

Usługi płatnicze

Oferujemy wszechstronne wsparcie prawne, zarówno w procesie uzyskania licencji Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych (jako krajowa lub mała instytucja płatnicza), jak i w związku z prowadzeniem bieżącej działalności. Reprezentujemy klientów w postępowaniach kontrolnych i wspieramy ich przy wdrażaniu zaleceń pokontrolnych. Doradzamy krajowym instytucjom płatniczym (KIP), biurom usług płatniczych (BUP), a także podmiotom przygotowującym się do uzyskania statusu małej instytucji płatniczej (MIP).

Opracowujemy wszelkie niezbędne procedury, umowy ramowe i regulaminy związane z procesem uzyskania licencji, wpisem do rejestru lub paszportowaniem, a także samym świadczeniem usług płatniczych. Wspieramy także podmioty zamierzające działać jako Third Party Provider (TTP) w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i wdrożeniu odpowiednich procedur, a także w zakresie reprezentowania tych podmiotów przed organami nadzoru. Pomagamy klientom prowadzić działalność opierającą się o wyłączenia związane z usługami opartymi  na  instrumentach  płatniczych,  które  można  wykorzystywać jedynie w ograniczony sposób. Przygotowujemy opinie i memoranda wyjaśniające wątpliwości w kwestiach regulacyjnych.