Zaznacz stronę

II_technology Team_PL Idea Bank PL Programy Motywacyjne Audyt Tz Agata Slider 4oblicza

Kochański & Partners
wzmacnia zespół Technologii

Wspieramy przedsiębiorców w trudnych czasach

4 oblicza zmian podatkowych – Podatki 2020/21

27 LISTOPADA 2020, 11:00 – 13:00

Webinar

Oblicza Zmian Podatkowych Podpis

Idea Bank
pierwszym certyfikatem chmurowym w polskim sektorze finansowym

Nowoczesne formy wynagradzania:

programy motywacyjne
dla pracowników i współpracowników

Programy Motywacyjne Prawo Pracy

Audyt
terminów zapłaty

Procedury zgodne z regulacjami dotyczącymi zatorów płatniczych

Audyt Terminów Zapłaty Prawo Handlu I Dystrybucji

W czym możemy Ci pomóc?