kredyty frankowe Kredyty Frankowe

Business Law Firm
Kochański i Partnerzy
kredyty frankowe Kochański i Partnerzy

W sprawach kredytów frankowych w dalszym ciągu występuje wiele zagadnień, co do których nie wypowiedziały się ani sądy krajowe, ani Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dotyczy to wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności w orzecznictwie Trybunału co do tego, jakie zabiegi interpretacyjne stanowią dopuszczalną wykładnię umowy kredytowej.

W orzecznictwie krajowym nadal nierozstrzygnięte pozostaje najdonioślejsze zagadnienie dla stron umów kredytów frankowych, czyli skutku upadku umowy.

Natomiast często powtarzana teza o oczywistej korzystności upadku umowy z punktu widzenia interesów konsumentów jest błędna, zarówno z uwagi na konieczność rozliczenia (zwrotu świadczeń, przy uwzględnieniu ich charakteru i wartości), jak i błędny jest rozpowszechniany pogląd o przedawnieniu roszczeń banku, które byłyby należne w takiej sytuacji.

Wbrew poradnikom dla kredytobiorców, medialnej dezinformacji i bardzo dużego optymizmu kredytobiorców, to do sądów należy indywidualna ocena w każdej sprawie, czy ze względu na zakres niejednoznaczności klauzuli indeksacyjnej oraz pozostałe okoliczności, w tym kwestię równowagi kontraktowej, należy ją uznać za abuzywną.

Aktualna linia orzecznicza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów polskich wykazuje tendencje do uznawania klauzul indeksacyjnych za postanowienia niedozwolone, skutkujące unieważnianiem umów kredytowych. Szacuje się, że roszczenia  tzw. frankowiczów mogą kosztować banki nawet 25-30 mld zł – przy założeniu, że do sądów pójdzie połowa frankowiczów.

W obliczu dużego stopnia niepewności i wysokiego ryzyka finansowego spowodowanego potencjalnym unieważnieniem wielu obowiązujących umów w wyniku postępowań sądowych, konieczne jest probiznesowe podejście do kwestii prawnych.

Informacje, akty prawne, porady dotyczące kredytów walutowych w kontekście publikacji „Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe. Kredyty Walutowe. Węzłowe zagadnienia” oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18

Opracowane przez Kochański i Partnerzy

Audyt wzorców umownych

Aby zagwarantować jak najwyższy stopień ochrony banku, analizujemy stosowane wzorce umowne pod kątem ich zgodności z prawem i aktualną linią orzeczniczą. Pomagamy zapobiec uznaniu aktualnie zawieranych umów za nieważne w przyszłości. Dodatkowo, sprawdzamy, które ze stosowanych przez banki postanowień umownych mogą powodować unieważnienie umów.

Ocena zasadności roszczeń

Analizujemy, które ze zgłaszanych przez kredytobiorców roszczeń mają podstawy i szansę na uwzględnienie w postępowaniu sądowym. Na tej podstawie opracowujemy najkorzystniejszy dla banku model postępowania i konsekwentnie go wdrażamy.

Negocjacje ugodowe

W przypadku kiedy bank decyduje się na prowadzenie rozmów mających na celu zawarcie ugody, zapewniamy wsparcie banku na wszystkich etapach negocjacji, poprzez opracowanie strategii, reprezentację w toku rozmów, zapewnienie obecności kompetentnego mediatora – jeżeli zachodzi taka potrzeba – aż po sądowe zatwierdzenie ugody.

Reprezentacja w sądzie

Reprezentujemy bank na wszystkich etapach postępowania sądowego, walcząc o jego jak najkorzystniejszy wynik. Opracowujemy strategię procesową w oparciu o interesy klienta i opłacalność prowadzenia postępowania w konkretnej sprawie – każdy przypadek oceniamy indywidualnie. Gwarantujemy wsparcie zarówno w zakresie przygotowania strategii, pism procesowych, jak i zastępstwa procesowego w sądzie.

PUBLIKACJE

h

Wyrok TSUE. Eksperci komentują, że jest za wcześnie by mówić o pełnym sukcesie frankowiczów

h

Sędziowie i kredyty frankowe

h

Kredyty frankowe – czy pytania prejudycjalne do TSUE rozstrzygną wątpliwości?

Osoba kontaktowa

Mateusz Ostrowski

telefon: +48 22 326 9600
tel kom.: +48 606 385 813
email: m.ostrowski@kochanski.pl

więcej..

Agnieszka Chajewska

telefon: +48 22 326 9600
tel kom.: +48 728 432 414
email: a.chajewska@kochanski.pl

więcej..

Andrzej Pałys

telefon: +48 22 326 9600
email: a.palys@kochanski.pl

więcej..

Weronika Magdziak

telefon: +48 22 326 9600
email: w.magdziak@kochanski.pl

więcej..

Kontakt

Adres

Kochański i Partnerzy
Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa (bud. Metropolitan)
Godziny otwarcia biura:
Poniedziałek – Piątek, 9:00-20:00

Telefon

tel.+48 22 326 9600
fax +48 22 326 9601

Bądźmy w kontakcie

2 + 7 =