Zaznacz stronę

Multicloud – bezpieczeństwo i rozwój

25 lutego 2021 | Aktualności, Wiedza

Nasz Ekspert Łukasz Węgrzyn, szef praktyki Technologie omawia w najnowszym wydaniu Forbes rozwiązania Mutliclod, czyli chmury w wersji zaawansowanej:

W Polsce obserwujemy skokowy wzrost wdrożeń chmurowych, czego dowodzą choćby ostatnie dane Eurostatu. Nadrabianie zapóźnień jest  krokiem w dobrym kierunku, choć do średniego w UE poziomu uchmurowienia biznesu jeszcze nam daleko. Na kwestię chmury należy patrzeć w dłuższej perspektywie czasowej. A ta – przynajmniej w ujęciu regulacyjnym – zdecydowanie uwzględnia multicloud jako strategiczny kierunek rozwoju organizacji.

Bezpieczeństwo

Rekomendacje wielu regulatorów europejskich wskazują na rozwiązania wielochmurowe jako preferowany sposób zwiększenia bezpieczeństwa kontrolowanych podmiotów.Stanowisko Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) rekomenduje, aby banki uwzględniały w swoich strategiach wdrożenie multicloud. Każdy z podmiotów nadzorowanych powinien wypracować strategię dotyczącą funkcjonowania wielu chmur z elementem publicznym. Stanowi to  ułatwienie
na przyszłość, ponieważ można ją implementować do planu wyjścia przy okazji wdrażania nowej usługi chmurowej.

Niezależność

Strategiczne myślenie o multicloud to także domena firm podlegających ograniczeniom regulacyjnym – głównie banków, ubezpieczycieli i innych instytucji finansowych. Podmioty te rozumieją, że takie podejście nie tylko wpisuje się w rekomendacje regulatora, ale daje konkretne korzyści np. pozwala zredukować ryzyko tzw. vendor lock-in, czyli uzależnienia się od jednego dostawcy technologii.

 

Pełny tekst rozmowy dostępny w najnowszym wydaniu Forbes.

 

 

 

Najnowsza Wiedza

Slim VAT 3.0 | Tax Focus

8 marca br. odbyło się I czytanie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (druk nr 3025).

The Ideas Powered for Business SME FUND

SME Fund to projekt wspierany przez Komisję Europejską oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Wnioski można składać nieprzerwanie do 8 grudnia 2023 r.

Earn-out, czyli wilk syty i owca cała

Podstawą każdej transakcji M&A jest wycena spółki. Naturalne jest, że sprzedający kieruje się założeniem, by sprzedać ją jak najdrożej, natomiast kupujący nie chce za nią przepłacić.

Zapraszamy do kontaktu:

Łukasz Węgrzyn

Łukasz Węgrzyn

Partner, Szef Praktyki Technologie

+48 795 576 136

l.wegrzyn@kochanski.pl