Zaznacz stronę
IBA Pl

Kochański & Partners na międzynarodowym pasie startowym

Prawie 17 tys. km, 5 dni, 26 spotkań i 12 wydarzeń towarzyszących. I ponad 250 nowych znajomości z przedstawicielami topowych kancelarii z całego świata. Dynamicznie i konsekwentnie rozwijamy nasz międzynarodowy potencjał i sieć partnerskich kontaktów, aktywnie działając wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego. I jesteśmy blisko tych sektorów, które w najbliższym czasie będą miały największy wpływ na światową i europejską gospodarkę.

Rozwój międzynarodowego biznesu

Pandemia COVID19 w znacznym stopniu ograniczyła możliwości osobistych spotkań, które z biznesie mają kluczowe znaczenie –  budowania i podtrzymywania relacji, networkingu oraz kreowania nowych idei i pomysłów.

Dlatego konferencja IBA była jedną z pierwszych okazji do osobistego spotkania z partnerami, których nie widzieliśmy od początku pandemii, a z którymi intensywnie współpracujemy przy wielu projektach transgranicznych.

Moja rola, jako szefowej Praktyki Rozwoju Biznesu Międzynarodowego i jednocześnie China Desk, była podczas pandemii zdecydowanie ograniczona. W końcu miałam okazję spotkać się z naszymi partnerami z całego świata i wzmocnić relacje” – powiedziała po powrocie Aleksandra Ryżkowska.

Dodatkowo, udało nam się nawiązać szereg nowych kontaktów z kancelariami, które mogą być dla nas partnerami w przyszłych, międzynarodowych przedsięwzięciach.

Transakcje na rynkach międzynarodowych, rynek nieruchomości, fuzje i przejęcia

Gospodarkę, nie tylko światową, ale też europejską i polską niewątpliwie czekają trudne lata – analitycy mówią o spowolnieniu lub wręcz recesji, sporo jest niepewności i nerwowości, które nie służą biznesowi.

Dlatego rolą firm prawniczych i doradczych jest ochrona wypracowanego przez firmy kapitału i potencjału. A także aktywne poszukiwanie okazji do inwestowania i angażowania klientów w przedsięwzięcia zapewniające nie tylko wzrost, ale też np. transformację energetyczną, ekspansję na nowych rynkach czy w nowych branżach oraz inwestycje w technologie i know-how.

Stąd obecność na konferencji Pawła Cholewińskiego, szefa Praktyki Transakcji, Nieruchomości, Fuzji i Przejęć.

Udział w tej konferencji to must have dla każdej kancelarii z jakimikolwiek ambicjami międzynarodowymi. 5 tysięcy prawników w jednym miejscu oraz wiele seminariów i dyskusji pozwala zrozumieć trendy rynkowe i zmiany gospodarcze z szerszej perspektywy niż nasze lokalne podwórko” – podkreślił Paweł Cholewiński.

Odbudowa Ukrainy to jedno z największych wyzwań finansowych dla Europy

Na rodzimym rynku jesteśmy jednym z głównych ambasadorów działań na temat szybkiej i efektywnej odbudowy Ukrainy. Aktywnie wspieramy przedsiębiorców, skutecznie tworzymy międzynarodowe i ponadsektorowe konsorcja, stwarzamy okazje do wymiany praktycznych doświadczeń, wskazujemy możliwości pozyskiwania finansowania. Tak szeroko rozumiemy swoją rolę jako zaangażowanej firmy prawniczej i doradczej.

O tym, jaka powinna być rola kancelarii i prawników w dzisiejszym skomplikowanym świecie, jakie są trendy i co może przynieść przyszłość, opowiadał podczas swojego panelu Markiyan Malskyy, Partner, szef Ukrainian Desk. I z uwagą wsłuchiwał się w to, co mieli do powiedzenia inni.

Tegoroczna konferencja to pod każdym względem wielki sukces. Z punktu widzenia trendów biznesowych wielu prawników mogło podzielić się swoimi oczekiwaniami i obawami co do czekających nas wyzwań, takich jak możliwa recesja i dalsze konsekwencje wojny. W mojej ocenie warto uważnie przysłuchiwać się temu, co mają do powiedzenia najlepsi  prawnicy na świecie”- powiedział Markiyan Malskyy.

IBA International Bar Association

Jeżeli chcemy rozwijać naszych klientów, stanowić dla nich pomosty inwestycyjne, technologiczne, doradcze i relacyjne, musimy być wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy nowe, ważne i ciekawe.

Być aktywnym członkiem międzynarodowej społeczności prawników, angażować się w inicjatywy i komitety, których działalność generuje najciekawsze projekty, sprzyja tworzeniu się bliskich relacji i rozwija na wielu płaszczyznach, nie tylko tych zawodowych.

Dlatego, po tegorocznej konferencji jesteśmy w strukturach pięciu, z naszej perspektywy najważniejszych, i najbardziej aktywnych komitetów, takich jak: Young Lawyers’ Committee, Arbitration Committee, Women’s Committee, Real Estate Committee, Law Firm Management Committee.

Już wkrótce zdradzimy więcej operacyjnych szczegółów tego zaangażowania.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Aleksandra Ryżkowska

Paweł Cholewiński

Markiyan Malskyy


Zapraszamy do kontaktu:

Aleksandra Ryżkowska LL.M.

Aleksandra Ryżkowska LL.M.

Partner, Szef Praktyki Rozwoju Biznesu Międzynarodowego, Head of Chinese Business Desk

+48 539 100 184

a.ryzkowska@kochanski.pl

Paweł Cholewiński

Paweł Cholewiński

Radca prawny, Partner, Szef Grupy Praktyk Transakcyjnych / Nieruchomości, Fuzje i Przejęcia

+48 883 323 475

p.cholewinski@kochanski.pl

Dr hab. Markiyan Malskyy

Dr hab. Markiyan Malskyy

Adwokat (UA), Partner, Szef Ukrainian Desk

+48 734 462 582

m.malskyy@kochanski.pl