Zaznacz stronę

Aleksandra Ryżkowska LL.M.

Partner, Szef Praktyki Rozwoju Biznesu Międzynarodowego, Head of Chinese Business Desk

Aleksandra Ryżkowska LL.M.
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Aleksandra należy do zespołu zajmującego się rozwijaniem sieci kontaktów międzynarodowych Kochański & Partners, a w szczególności inicjowaniem i podtrzymywaniem współpracy z partnerami spoza Polski. Wspiera  nadzorowanie i koordynację procesów związanych z umacnianiem pozycji kancelarii na rynkach zagranicznych, w szczególności azjatyckich.

Aleksandra zdobywała doświadczenie podczas 2-letniego pobytu w Chinach, gdzie w Ambasadzie RP w Pekinie skupiała się na polsko-chińskiej współpracy gospodarczej. Następnie pracowała w dużej polskiej kancelarii na stanowisku Associate w dziale Infrastruktury i Energetyki. Aleksandra współpracowała również z firmą z branży wyposażenia wnętrz zajmującą się handlem międzynarodowym skoncentrowanym na Chinach i innych rynkach azjatyckich.

Jeszcze podczas studiów prawniczych odbyła szereg staży w polskich kancelariach prawnych oraz w dziale prawnym Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jej główne obszary praktyki to szeroko rozumiane prawo międzynarodowe z nakierowaniem na prawo chińskie oraz rozwój biznesu na rynkach azjatyckich.

Języki: Polski, Angielski, Chiński.

Edukacja: China University of Political Science and Law (magister prawa chińskiego, 2020), Uniwersytet Warszawski (magister prawa, 2016 r.).