Zaznacz stronę

Adam Czarnota

Adwokat, Starszy Prawnik

Adam Czarnota
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Adam swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w warszawskich kancelariach prawnych od IV roku studiów. Swoje zainteresowania skupia wokół prawa cywilnego oraz prawa spółek handlowych. Specjalizuje się w prawie spółek, w szczególności w ich bieżącej obsłudze. Poza bieżącym doradztwem dla klientów korporacyjnych przygotowywał i wspierał w toku negocjacji szereg umów inwestycyjnych oraz transakcji, z zakresu fuzji i przejęć.

Języki: Polski, Angielski

Edukacja: Jest absolwentem  Wydziału Prawa Akademii  Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie obronił pracę magisterską w zakresie umowy poręczenia i związanej z nią odpowiedzialności poręczyciela pod kierunkiem prof. Maksymiliana Pazdana. Po obronie, w 2016 roku zdał egzamin wstępny na aplikację adwokacką. W 2020 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego i tym samym uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata.