Zaznacz stronę

Jak rozliczyć dofinansowanie z FGŚP?

5 marca 2021 | Aktualności, Wiedza

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach tarczy antykryzysowej, powinni pamiętać o ich prawidłowym i terminowym rozliczeniu.

  • O jakich zmianach należy poinformować WUP na etapie pobierania dofinansowania?
  • Ile czasu mają pracodawcy na złożenie rozliczenia?
  • Czym grożą błędy lub opóźnienia w rozliczeniu?

Anna GwiazdaRzeczpospolitej tłumaczy, jak krok po kroku rozliczyć dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.

 

Przeczytaj artykuł

Najnowsza Wiedza

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu:

Anna Gwiazda

Anna Gwiazda

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy

+48 660 765 903

a.gwiazda@kochanski.pl