Zaznacz stronę

Inwestycje planowane w Polsce na lata 2022-2023 | Drogi, autostrady, koleje, energetyka

20 lipca 2022 | Aktualności, Wiedza

Każdego roku Polska przeznacza na zakupy w ramach zamówień publicznych blisko 45 mld euro. Najbliższe lata będą w Polsce czasem rewolucyjnych zmian w zakresie infrastruktury i energetyki, dlatego spodziewamy się, że w niedalekiej przyszłości polski sektor publiczny utrzyma, a nawet podniesie poziom wydatków na te cele. Kluczowymi motorami tych przemian są odbudowa polskiej gospodarki po pandemii COVID-19, ograniczanie emisyjności, digitalizacja oraz coraz powszechniejsze wdrażanie praktyk ESG.

Rozwój sektora energetycznego w Polsce skierowany będzie w najbliższych latach na realizację celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Do 2040 r. planuje się przeznaczyć do 340,5 mld EUR na przestawienie polskiej gospodarki na zero-emisyjność netto.

Z kolei w sierpniu 2021 r. rząd ogłosił program budowy dróg krajowych, w ramach którego do 2030 r. na projekty ujęte w tym programie planuje się przeznaczyć łącznie ok. 62 mld EUR.

Natomiast łączna wartość przedsięwzięć planowanych w polskim sektorze kolejowym do 2030 r. wyniesie niemal 42,5 mld EUR.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat tych i innych projektów, zachęcamy do lektury naszego raportu na temat inwestycji planowanych w Polsce na lata 2022-2023 w sektorach infrastruktury drogowej, kolejowej i energetycznej.

Aby otrzymać raport skontaktuj się z autorem

Jakub Krysa, Partner

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu:

Dr Jakub Krysa

Dr Jakub Krysa

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych oraz Spanish Desk

+48 784 084 522

j.krysa@kochanski.pl