Zaznacz stronę

Czy WIBOR da się zastąpić innym wskaźnikiem tylko w umowach kredytów mieszkaniowych?

11 maja 2022 | Aktualności, Wiedza

W związku z rosnącymi stopami procentowymi oraz znaczącym wzrostem rat kredytów mieszkaniowych, pojawiło się w ostatnim czasie kilka pomysłów na wsparcie dla kredytobiorców. W szczególności według wstępnie zaprezentowanej propozycji rządowej, wskaźnik WIBOR miałby zostać zastąpiony w umowach kredytu mieszkaniowego, również tych już istniejących, innym wskaźnikiem, przy czym WIBOR zostałby zachowany jako wskaźnik obowiązujący w pozostałych rodzajach umów kredytowych. Warto jednak zastanowić się nad prawnymi możliwościami wprowadzenia tego typu rozwiązania.

Ocena możliwości zastąpienia WIBOR przez inny wskaźnik w obowiązujących umowach kredytu, przewidujących oprocentowanie oparte na wskaźniku WIBOR, wymaga przede wszystkim uwzględnienia, że wskaźnik WIBOR funkcjonuje w reżimie prawnym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne (…), czyli tzw. rozporządzenia BMR.

Co więcej, WIBOR został wskazany przez KNF i zaakceptowany przez Komisję Europejską jako tzw. kluczowy wskaźnik referencyjny w rozumieniu rozporządzenia BMR. W konsekwencji rezygnacja z tego wskaźnika i jego automatyczne zastąpienie innym wskaźnikiem w umowach kredytowych, co do zasady może nastąpić tylko w sposób zgodny z procedurą określoną w rozporządzeniu BMR, które zawiera wyczerpującą regulację w tym zakresie.

Zgodnie z rozporządzeniem BMR, nowy wskaźnik zastępuje z mocy prawa wszelkie odwołania do zastępowanego wskaźnika we wszystkich rodzajach umów i instrumentów wskazanych w rozporządzeniu BMR.

Tymczasem z wypowiedzi przedstawicieli obozu rządzącego wynika, że zamiar zastąpienia wskaźnika WIBOR innym wskaźnikiem, dotyczyć miałby tylko kredytów mieszkaniowych, a WIBOR miałby pozostać wskaźnikiem obowiązującym w innych rodzajach umów kredytowych, w szczególności dotyczących kredytów dla przedsiębiorców i kredytów konsumenckich.

Takie rozwiązanie wydaje się trudne do pogodzenia z rozporządzeniem BMR. Bowiem zgodnie z tymi przepisami , zastąpienie  kluczowego wskaźnika referencyjnego innym wskaźnikiem, powinno skutkować całkowitym zaprzestaniem stosowania zastępowanego wskaźnika, a więc w tym wypadku WIBOR.

Co więcej, zgodnie z rozporządzeniem BMR, nowy wskaźnik zastępuje z mocy prawa wszelkie odwołania do zastępowanego wskaźnika we wszystkich rodzajach umów i instrumentów wskazanych w rozporządzeniu BMR – brak jest więc możliwości wskazania, że zastąpienie dotyczy tylko niektórych rodzajów umów.

Źródło: aleBank.pl

Data: 28 kwietnia 2022 r.

Najnowsza Wiedza

Krajowy System e-Faktur | Tax Focus

15 marca br. Stały Komitet Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował projekt ustawy dotyczący zmian ustawy o VAT i niektórych innych ustaw w związku z wprowadzeniem obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

Zastaw rejestrowy czyli zabezpieczenie finansowania

W obecnej sytuacji ekonomicznej i przy nieustannie rosnącej inflacji przedsiębiorcy, by utrzymać działalność na dotychczasowym poziomie lub zapewnić firmie dalszy rozwój, coraz częściej  poszukują zewnętrznego finansowania.

Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy

4 kwietnia 2023r. została ogłoszona ustawa 9 marca 2023r. nowelizująca Kodeks pracy. Zmiany wejdą w życie po 21 dniach, czyli 26 kwietnia 2023 r.