Zaznacz stronę

Czy WIBOR da się zastąpić innym wskaźnikiem tylko w umowach kredytów mieszkaniowych?

11 maja 2022 | Aktualności, Wiedza

W związku z rosnącymi stopami procentowymi oraz znaczącym wzrostem rat kredytów mieszkaniowych, pojawiło się w ostatnim czasie kilka pomysłów na wsparcie dla kredytobiorców. W szczególności według wstępnie zaprezentowanej propozycji rządowej, wskaźnik WIBOR miałby zostać zastąpiony w umowach kredytu mieszkaniowego, również tych już istniejących, innym wskaźnikiem, przy czym WIBOR zostałby zachowany jako wskaźnik obowiązujący w pozostałych rodzajach umów kredytowych. Warto jednak zastanowić się nad prawnymi możliwościami wprowadzenia tego typu rozwiązania.

Ocena możliwości zastąpienia WIBOR przez inny wskaźnik w obowiązujących umowach kredytu, przewidujących oprocentowanie oparte na wskaźniku WIBOR, wymaga przede wszystkim uwzględnienia, że wskaźnik WIBOR funkcjonuje w reżimie prawnym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne (…), czyli tzw. rozporządzenia BMR.

Co więcej, WIBOR został wskazany przez KNF i zaakceptowany przez Komisję Europejską jako tzw. kluczowy wskaźnik referencyjny w rozumieniu rozporządzenia BMR. W konsekwencji rezygnacja z tego wskaźnika i jego automatyczne zastąpienie innym wskaźnikiem w umowach kredytowych, co do zasady może nastąpić tylko w sposób zgodny z procedurą określoną w rozporządzeniu BMR, które zawiera wyczerpującą regulację w tym zakresie.

Zgodnie z rozporządzeniem BMR, nowy wskaźnik zastępuje z mocy prawa wszelkie odwołania do zastępowanego wskaźnika we wszystkich rodzajach umów i instrumentów wskazanych w rozporządzeniu BMR.

Tymczasem z wypowiedzi przedstawicieli obozu rządzącego wynika, że zamiar zastąpienia wskaźnika WIBOR innym wskaźnikiem, dotyczyć miałby tylko kredytów mieszkaniowych, a WIBOR miałby pozostać wskaźnikiem obowiązującym w innych rodzajach umów kredytowych, w szczególności dotyczących kredytów dla przedsiębiorców i kredytów konsumenckich.

Takie rozwiązanie wydaje się trudne do pogodzenia z rozporządzeniem BMR. Bowiem zgodnie z tymi przepisami , zastąpienie  kluczowego wskaźnika referencyjnego innym wskaźnikiem, powinno skutkować całkowitym zaprzestaniem stosowania zastępowanego wskaźnika, a więc w tym wypadku WIBOR.

Co więcej, zgodnie z rozporządzeniem BMR, nowy wskaźnik zastępuje z mocy prawa wszelkie odwołania do zastępowanego wskaźnika we wszystkich rodzajach umów i instrumentów wskazanych w rozporządzeniu BMR – brak jest więc możliwości wskazania, że zastąpienie dotyczy tylko niektórych rodzajów umów.

Źródło: aleBank.pl

Data: 28 kwietnia 2022 r.

Najnowsza Wiedza

Slim VAT 3.0 | Tax Focus

8 marca br. odbyło się I czytanie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (druk nr 3025).

The Ideas Powered for Business SME FUND

SME Fund to projekt wspierany przez Komisję Europejską oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Wnioski można składać nieprzerwanie do 8 grudnia 2023 r.

Earn-out, czyli wilk syty i owca cała

Podstawą każdej transakcji M&A jest wycena spółki. Naturalne jest, że sprzedający kieruje się założeniem, by sprzedać ją jak najdrożej, natomiast kupujący nie chce za nią przepłacić.