Zaznacz stronę

Crypto Reviewer – wyszukiwarka i narzędzie do analizy zmian regulacyjnych o kryptoaktywach na świecie

14 czerwca 2022 | Aktualności, Wiedza

Branża kryptoaktywów stale się rozwija, a rządy i organy regulacyjne na całym świecie poświęcają jej coraz więcej uwagi, tworząc ramy prawne dla obrotu tym nowym rodzajem aktywów.

Stąd kancelaria Simmons & Simmons LLP stworzyła platformę Crypto Reviewer, a nasz zespół opracował sekcję o regulacjach obowiązujących w Polsce.

W platformie online 24/7 Crypto Reviewer znajdują się pełne, aktualne i kluczowe informacje dotyczące otoczenia prawno-regulacyjnego dla wielu typów tokenów kryptograficznych w ponad 25 jurysdykcjach. Umożliwia ona porównywanie przepisów, sprawdzanie statusu danego kraju za pomocą systemu ratingowego RAG, analizowanie sytuacji w poszczególnych krajach za pomocą intuicyjnych filtrów wyszukiwania, śledzenie na bieżąco nowych wydarzeń w świecie kryptoaktywów oraz pobieranie analiz.

Pytania, na które odpowiada Crypto Reviewer, to między innymi:

  • Jaki jest status prawny poszczególnych kryptoaktywów?
  • Jakiego rodzaju usługi związane z emisją lub obrotem poszczególnymi kryptoaktywami wymagają zezwoleń lub licencji?
  • Jakie są wymogi rejestracyjne wynikające z przepisów AML w odniesieniu do kryptoaktywów?
  • Czy fundusze inwestycyjne mogą inwestować w kryptoaktywa?
  • Czy i jakie kryptoaktywa mogą być przedmiotem pożyczki lub zabezpieczenia?

Rynek kryptoaktywów jest w Polsce w przeważającej mierze nieuregulowany, nie oznacza to jednak, że funkcjonuje poza prawem. Jednocześnie branża ta odnotowuje na całym świecie dynamiczny wzrost, dlatego też określenie właściwych ram prawnych dla emisji kryptoaktywów oraz obrotu nimi ma fundamentalne znaczenie dla efektywnego prowadzenia działalności oraz inwestowania w tym sektorze.

Crypto Reviewer umożliwia łatwe i intuicyjne rozeznanie się w prawnych meandrach rynku kryptoaktywów. Simmons & Simmons to międzynarodowa kancelaria prawna specjalizująca się w branżach o wysokim stopniu regulacji i złożoności, w tym w sektorze kryptoaktywów.

Aby dowiedzieć się więcej na temat narzędzia Crypto Reviewer oraz uzyskać dostęp do wersji demo lub darmowej wersji próbnej kliknij tu.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

Łukasz Węgrzyn

Szymon Ciach

Krzysztof Kowacz

Maciej Kuranc

Najnowsza Wiedza

Fala zgłoszeń znaków towarowych związanych z NFT

Prześledziliśmy, jak zmieniały się trendy związane ze zgłaszaniem znaków towarowych dla ochrony związanej z NFT. Wnioski są jednoznaczne: początkowy strumień tych zgłoszeń przerodził się w wysoką falę, w którą zaangażowani są potentaci właściwie każdego segmentu rynku.

Przegląd regulacji technologicznych w 2022 roku

Zanim przystąpi się do realizacji noworocznych postanowień warto zacząć od chwili refleksji nad rokiem minionym. Rok 2022 był obfity, jeśli chodzi o regulacje na unijnym rynku nowych technologii, przychodzimy więc z jego krótkim podsumowaniem. Poniżej przedstawiamy wybrane przez nas najważniejsze wydarzenia oraz prawodawcze inicjatywy, które pojawiły się w 2022 roku, i które znacząco wpłyną na dalsze międzynarodowe i krajowe regulacje w dziedzinach IP/IT.

Nowy rok pod znakiem waloryzacji

Najpierw przestoje i ograniczenia dostaw związane z pandemią, potem podobne problemy wynikające z wojny w Ukrainie, a do tego narastające od lat wzrosty cen materiałów i pędząca inflacja.

Zapraszamy do kontaktu: