Zaznacz stronę

Crypto Reviewer – wyszukiwarka i narzędzie do analizy zmian regulacyjnych o kryptoaktywach na świecie

14 czerwca 2022 | Aktualności, Wiedza

Branża kryptoaktywów stale się rozwija, a rządy i organy regulacyjne na całym świecie poświęcają jej coraz więcej uwagi, tworząc ramy prawne dla obrotu tym nowym rodzajem aktywów.

Stąd kancelaria Simmons & Simmons LLP stworzyła platformę Crypto Reviewer, a nasz zespół opracował sekcję o regulacjach obowiązujących w Polsce.

W platformie online 24/7 Crypto Reviewer znajdują się pełne, aktualne i kluczowe informacje dotyczące otoczenia prawno-regulacyjnego dla wielu typów tokenów kryptograficznych w ponad 25 jurysdykcjach. Umożliwia ona porównywanie przepisów, sprawdzanie statusu danego kraju za pomocą systemu ratingowego RAG, analizowanie sytuacji w poszczególnych krajach za pomocą intuicyjnych filtrów wyszukiwania, śledzenie na bieżąco nowych wydarzeń w świecie kryptoaktywów oraz pobieranie analiz.

Pytania, na które odpowiada Crypto Reviewer, to między innymi:

  • Jaki jest status prawny poszczególnych kryptoaktywów?
  • Jakiego rodzaju usługi związane z emisją lub obrotem poszczególnymi kryptoaktywami wymagają zezwoleń lub licencji?
  • Jakie są wymogi rejestracyjne wynikające z przepisów AML w odniesieniu do kryptoaktywów?
  • Czy fundusze inwestycyjne mogą inwestować w kryptoaktywa?
  • Czy i jakie kryptoaktywa mogą być przedmiotem pożyczki lub zabezpieczenia?

Rynek kryptoaktywów jest w Polsce w przeważającej mierze nieuregulowany, nie oznacza to jednak, że funkcjonuje poza prawem. Jednocześnie branża ta odnotowuje na całym świecie dynamiczny wzrost, dlatego też określenie właściwych ram prawnych dla emisji kryptoaktywów oraz obrotu nimi ma fundamentalne znaczenie dla efektywnego prowadzenia działalności oraz inwestowania w tym sektorze.

Crypto Reviewer umożliwia łatwe i intuicyjne rozeznanie się w prawnych meandrach rynku kryptoaktywów. Simmons & Simmons to międzynarodowa kancelaria prawna specjalizująca się w branżach o wysokim stopniu regulacji i złożoności, w tym w sektorze kryptoaktywów.

Aby dowiedzieć się więcej na temat narzędzia Crypto Reviewer oraz uzyskać dostęp do wersji demo lub darmowej wersji próbnej kliknij tu.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

Łukasz Węgrzyn

Szymon Ciach

Krzysztof Kowacz

Maciej Kuranc

Najnowsza Wiedza

Sale & Leaseback jako alternatywna forma finansowania

W wyniku transakcji Sale & Leaseback następuje zbycie nieruchomości wykorzystywanej przy prowadzeniu działalności gospodarczej, z jednoczesnym przekazaniem jej do używania sprzedającemu na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Odbudowa Ukrainy w praktyce – źródła finansowania oraz perspektywy inwestycyjne

Niemal 24 tysiące kilometrów dróg, czyli około 60% długości ziemskiego równika, setki mostów, tysiące budynków i dziesiątki tysięcy samochodów – to tylko częściowy bilans zniszczeń, których doświadczyła Ukraina w związku z trwającą inwazją rosyjską. Choć walki na jej terenie nie ustają od 24 lutego 2022 r., nie można w pomijać perspektywy powojennej rzeczywistości, dlatego należy zastanowić się nad sposobami odbudowy całego kraju.

Polski Ład 2.0 | Tax Focus

12 maja 2022 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw – tzw. Polski Ład 2.0 (druk nr 2186). Prezentujemy katalog najważniejszych rozwiązań podatkowych przewidzianych w ustawie.

Kredyty złotowe na celowniku kredytobiorców

W ostatnim czasie jednym z najczęściej poruszanych tematów jest kwestia rosnącej inflacji oraz rosnących rat kredytowych. Aktywnych kredytobiorców jest obecnie ponad 2,5 mln, a łączna wartość ich zobowiązań szacowana na ostatni kwartał 2021 roku wynosiła w przybliżeniu 500 mld złotych.

Unia z nową energią w OZE | Energy Flash

Budowanie niezależności energetycznej przy utrzymaniu steru na obniżanie emisyjności gospodarki i walkę ze zmianami klimatycznymi – to tylko jedno z ważnych wyzwań, które stoi dzisiaj przed politykami europejskimi. Podczas gdy ceny energii w Europie biją coraz to nowe rekordy, nie sposób osiągnąć z dnia na dzień dywersyfikacji dostaw niskoemisyjnego paliwa, jakim jest gaz ziemny.

Czy WIBOR da się zastąpić innym wskaźnikiem tylko w umowach kredytów mieszkaniowych?

W związku z rosnącymi stopami procentowymi oraz znaczącym wzrostem rat kredytów mieszkaniowych, pojawiło się w ostatnim czasie kilka pomysłów na wsparcie dla kredytobiorców. Zapraszamy do lektury artykułu „Czy WIBOR da się zastąpić innym wskaźnikiem tylko w umowach kredytów mieszkaniowych?”, którego autorem jest Konrad Werner, Partner i Szef Praktyki Banking & Finance.

Zapraszamy do kontaktu: