Zaznacz stronę

Zmiany w zakresie możliwości stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych

30 czerwca 2021 | Aktualności, Wiedza

Sejm uchwalił nowelizację, która utrzyma w mocy nawet nieważne decyzje administracyjne.

24 czerwca 2021 na posiedzeniu Sejmu posłowie zadecydowali o przyjęciu nowelizacji art. 156 KPA, zgodnie z którym nie będzie możliwe stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej po upływie 10 lat również wtedy gdy została ona wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Dotychczasowe brzmienie nowelizowanego przepisu dopuszczało unieważnienie tylko takich decyzji, które naruszały właściwość, powagę rzeczy osądzonej, były skierowane do osoby niebędącej stroną w sprawie lub zawierały wadę powodującą jej nieważność
z mocy prawa.

Pobierz Alert.

 

Najnowsza Wiedza