Zaznacz stronę

Rynki Regulowane i Innowacyjne Technologie Niskoemisyjne

W związku z kierunkiem krajowej oraz międzynarodowej polityki klimatycznej, na znaczeniu zyskuje wdrażanie technologii pozwalających na obniżenie emisji CO2, usprawniających gospodarkę emisyjną i odpadami oraz zwiększających bezpieczeństwo środowiskowe prowadzenia działalności. Na znaczeniu zyskuje również obrót energią na internetowych platformach obrotu energią, stając się realnym instrumentem wspierającym politykę uwalniania cen energii. W naszej praktyce, wspieramy przedsiębiorców wszystkich sektorów wprowadzających nowe technologie do procesów wydobycia surowców, wytwarzania, przesyłu energii jak również optymalizacji jej zużycia. Zapewniamy również kompleksową obsługę prawną we wszelkich aspektach związanych z obrotem energią w tym w ramach Towarowej Giełdy Energii.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Obrót energią na rynku TGE oraz na rynku pozagiełdowym (OTC)
  • Procedury compliance w zakresie wdrożeń wymogów Seveso, BAT oraz systemów zarządzania
  • Gospodarka odpadami
  • Systemy handlu emisjami CO2, realizacja projektów w ramach mechanizmu czystego rozwoju (CDM) i wspólnych wdrożeń (JI)
  • Kompleksowe doradztwo prawne dla start-upów
  • Opracowanie stanowisk i opinii do projektów prawnych w toku prac legislacyjnych