Zaznacz stronę

Energetyka Konwencjonalna

Energetyka konwencjonalna pozostaje w Polsce jedną z wiodących gałęzi gospodarki, którą cechuje nieustanny proces modernizacyjny i restrukturyzacyjny. Coraz częściej jest ona powiązana z wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych, w tym obejmujących technologie kogeneracji oraz energetyki odnawialnej.

W naszej praktyce świadczymy usługi zarówno dla podmiotów sektora prywatnego jak i publicznego działających w branży ciepłowniczej, gazowniczej, energetycznej oraz paliwowej. Działamy w sposób odpowiadający wymaganiom konkurencyjnego rynku oraz założeniom biznesowym naszych Klientów, przedstawiając im dostosowane do ich potrzeb rozwiązania prawne.

Ukończenie budowy elektrowni nie oznacza końca naszych usług – współpracujemy z Klientami na każdym etapie realizacji projektu inwestycyjnego, zapewniając doradztwo w zakresie spraw podatkowych, pracowniczych, kwestii dotyczących ochrony środowiskowa i bezpieczeństwa, usuwania odpadów, handlu, reagowania kryzysowego, rozstrzygania sporów i arbitrażu.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Postępowania w toku procesów inwestycyjnych, w tym wszelkie zagadnienia koncesyjne, budowlane (przedsięwzięcia EPC, procedury FIDIC) oraz środowiskowe
  • Zagadnienia kontraktowe w zakresie wydobycia surowców oraz ich dostawy
  • Zagadnienia regulacyjne, w tym dotyczące stosowania i interpretacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
  • Regulacyjne i podatkowe aspekty wydobycia surowców, wytwarzania, przesyłu i obrotu energią i paliwami
  • Pomoc prawna w projektach pomocy publicznej
  • Finansowanie dłużne (kredyty bankowe, obligacje) oraz kapitałowe (emisje akcji na rynkach kapitałowych, w tym dual-listing)
  • Zamówienia publiczne, w tym postępowania sporne
  • Projekty realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego