Zaznacz stronę

Spory z Zakresu Prawa Energetycznego i Ochrony Środowiska

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach spornych oraz doradztwie regulacyjnym. Doradzaliśmy i doradzamy w wielu, o niejednokrotnie wielomilionowej wartości, projektach zapewniając ich przeprowadzenie skutecznie, sprawnie oraz zgodnie z interesem Klienta. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji, ścigania, sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz krajowym i międzynarodowym sądownictwem arbitrażowym.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Spory dotyczące robót budowlanych i prac inżynieryjnych
  • Roszczenia dotyczące ochrony środowiska
  • Spory w ramach postępowań z zakresu zamówień publicznych dotyczące prawa energetycznego i ochrony środowiska
  • Problemy dotyczące warunków geologicznych i złóż
  • Zanieczyszczenie gruntów
  • Spory związane z obrotem energią i jej dystrybucją
  • Roszczenia związane z przebiegiem sieci przesyłowych
  • Powództwa zbiorowe
  • Doradztwo prawne w kwestiach dotyczących postępowań antymonopolowych i przeciwko nieuczciwej konkurencji