Zaznacz stronę

Ochrona Środowiska

Doradzamy przedsiębiorcom sektora publicznego i prywatnego w sprawach dotyczących polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz prawa ochrony przyrody, świadcząc pomoc prawną we wszystkich sferach oddziaływania inwestycji na środowisko.

Doświadczenia naszych prawników obejmują wszystkie aspekty istotne z punktu widzenia regulacji środowiskowych, w tym: gospodarki odpadami, emisji gazów cieplarnianych lub pyłów, poboru wody i odprowadzania ścieków, jakości gleby, ochrony przed hałasem, skażenia gruntu i szkód dla środowiska.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Określanie ograniczeń działalności inwestycyjnej wynikających z przepisów ochrony środowiska (planowanie przestrzenne, obszary chronione, w tym obszary Natura 2000)
  • Doradztwo w zakresie procedur prawnych związanych z ochroną środowiska
  • Doradztwo prawne związane z wykonywaniem prac geologicznych i wydobywaniem kopalin ze złóż
  • Problematyka handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
  • Przygotowywanie opinii prawnych oraz doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska
  • Reprezentowanie przed wszelkimi organami administracyjnymi