Zaznacz stronę

Energetyka Odnawialna

Postępujący proces dywersyfikacji źródeł wytwarzających energię powoduje rozwój rynku technologii wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, takich jak: farmy wiatrowe, instalacje paneli solarnych i fotowoltaicznych, instalacje zasilane biomasą oraz elektrowne wodne. Wspieramy przedsiębiorców na każdym etapie prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem, przesyłem oraz obrotem energią wytworzoną w źródłach odnawialnych.

Realizacja inwestycji:

 • Opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie procedury przetargowej (w zależności od specyfiki projektu)
 • Uzyskanie wymaganych prawem zgód, decyzji i uzgodnień oraz przeprowadzenie stosownych postępowań, m.in. w zakresie procedur prawa administracyjnego, energetycznego oraz budowlanego
 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, w tym przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz przed sądami wszystkich instancji
 • Doradztwo w przeprowadzaniu postępowań koncesyjnych
 • Doradztwo w zakresie wszelkich kwestii środowiskowych, w tym m.in. dotyczących uzyskania decyzji o pozwoleniu na zagospodarowanie, odzysk oraz transport odpadów
 • Analiza zagadnień nieruchomościowych
 • Przygotowanie i opiniowanie umów w przedmiocie zlecenia m.in. wykonania monitoringów (w tym ornitologicznego, chiropterologicznego) oraz analiza prawna prawidłowości raportów
 • Prowadzenie postępowań i negocjacji z Operatorami Sieci Przesyłowych (OSP) oraz Operatorami Sieci Dystrybucyjnych (OSD)
 • Obsługa prawna w zakresie finansowania projektów, w tym sporządzanie umów inwestycyjnych, umów kredytowych oraz prowadzenie postępowań związanych z ustanawianiem zabezpieczeń
 • Optymalizacja podatkowa projektów inwestycyjnych

Pozostałe usługi:

 • Obsługa transakcji fuzji i przejęć w zakresie przeprowadzania badań due diligence przedsiębiorstw energetycznych
 • Opracowywanie programów compliance
 • Doradztwo w zakresie przepisów regulacyjnych i prawa ochrony konkurencji
 • Doradztwo w zakresie zagadnień obrotu, przesyłu i dystrybucji paliw oraz energii
 • Doradztwo w kwestiach środowiskowych, w tym w ramach programu Natura 2000, szkód środowiskowych, gospodarki odpadami i wykorzystania odpadów
 • Obsługa prawna w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego (projekty PPP)