Zaznacz stronę

Prawnicy

Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł, LL.M.

Kieruje Departamentem Prawa Konkurencji i Antymonopolowego. Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie konkurencji, w tym w prawie pomocy publicznej, oraz regulacji sektora energetycznego.

Paweł Cholewiński

Kieruje praktyką fuzji i przejęć, transakcji handlowych oraz nieruchomości. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie gospodarczym i cywilnym, a także w prawie konkurencji.

Dominika Durchowska, LL.M.

Dominika zajmuje stanowisko Partnera w praktyce Sporów Międzynarodowych. Jest również szefową krakowskiego biura Kancelarii. Posiada bogate doświadczenie w arbitrażu inwestycyjnym i handlowym. Regularnie doradza zagranicznym inwestorom, jak ustrukturyzować bieżące i przyszłe inwestycje, aby zapewnić ich ochronę w ramach międzynarodowych umów inwestycyjnych. Obsługiwała spory prowadzone na podstawie regulaminów arbitrażowych m.in.: Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), Komisji Międzynarodowego Prawa Handlowego ONZ (UNCITRAL), Londyńskiej Izby […]

Agata Dziwisz-Moshe

Agata Dziwisz-Moshe specjalizuje się w kompleksowym doradztwie podatkowym w zakresie prawa podatkowego obejmującego m.in. podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych (ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa w ramach transakcji międzynarodowych), czy też podatek od nieruchomości. Obejmuje to sprawy z zakresu tax compliance, planowania podatkowego, realizowania oraz nadzorowania audytów podatkowych, czy też wdrażania ulg podatkowych (takich jak ulga na działalność badawczo-rozwojową). Doradzała podatkowo w szeregu transakcji […]

Witold Zbigniew Głuchowski

Witold jest adwokatem z szerokim doświadczeniem w sporach gospodarczych oraz White Collar Crime. Doradza w zarządzaniu ryzykiem i sytuacjach kryzysowych. Posiada również uprawnienia Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2017. Swoje doświadczenie zdobywał pracując w wiodących polskich i międzynarodowych korporacjach prawniczych, w których zajmował się obsługą skomplikowanych sporów sądowych w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa karnego, w tym także bieżącą obsługą przedsiębiorców w zakresie compliance: bieżąca obsługa […]

Anna Gwiazda

Kieruje Departamentem Prawa Pracy. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Page 1 of 16
1 2 3 16