Zaznacz stronę

Witold Zbigniew Głuchowski

Adwokat, Counsel

Witold Zbigniew Głuchowski
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Witold, swoje doświadczenie zdobywał pracując w wiodących polskich i międzynarodowych korporacjach prawniczych, w których zajmował się obsługą skomplikowanych sporów sądowych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa autorskiego, w tym także bieżącą obsługą przedsiębiorców w zakresie compliance:

  • bieżąca obsługa prawna jednego z wiodących podmiotów w branży AGD i RTV oraz e-commerce, w zakresie szeroko pojętego compliance, sporów sądowych i arbitrażowych, a także sporów przed Urzędem Patentowym RP;
  • obsługa procesów sądowych jednego ze stowarzyszeń zrzeszających twórców – prowadzenie postępowań w zakresie prawa autorskiego oraz powiązanych postępowań karnych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych;
  • autor projektu skargi kasacyjnej, która doprowadziła do odwrócenia linii orzeczniczej sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w zakresie ustalenia momentu zaistnienia szkody na skutek objęcia przedsiębiorstwa w państwowy zarząd przymusowy, a następnie jego przejścia na własność Skarbu Państwa;
  • udział w pierwszym w historii Polski procesie dotyczącym naruszenia dóbr osobistych sędziego przez Ministra Sprawiedliwości;
  • prowadzenie postępowania odszkodowawczego przeciwko Komendzie Głównej Policji oraz Komendzie Stołecznej Policji przy udziale Rzecznika Praw Obywatelskich oraz monitoringu sporu przez Helsińską Fundację Praw Człowieka

Języki:polski, angielski, niemiecki.

Edukacja: Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzonego we współpracy z University of Florida.