Zaznacz stronę

Witold Zbigniew Głuchowski

Adwokat / Partner / Szef Praktyki Sporów Sądowych

Witold Zbigniew Głuchowski
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Witold jest adwokatem z szerokim doświadczeniem w sporach gospodarczych oraz White Collar Crime. Doradza w zarządzaniu ryzykiem i sytuacjach kryzysowych. Posiada również uprawnienia Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2017.

Swoje doświadczenie zdobywał pracując w wiodących polskich i międzynarodowych korporacjach prawniczych, w których zajmował się obsługą skomplikowanych sporów sądowych w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa karnego, w tym także bieżącą obsługą przedsiębiorców w zakresie compliance:

  • bieżąca obsługa prawna jednego z wiodących podmiotów w branży AGD i RTV oraz e-commerce, w zakresie szeroko pojętego compliance, sporów sądowych i arbitrażowych, a także sporów przed Urzędem Patentowym RP;
  • obsługa procesów sądowych jednego ze stowarzyszeń zrzeszających twórców – prowadzenie postępowań w zakresie prawa autorskiego oraz powiązanych postępowań karnych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych;
  • prowadzenie postępowań karnych dotyczących kadry kierowniczej w spółkach publicznych;
  • prowadzenie postępowań karnych i karno-skarbowych dla wiodących instytucji finansowych oraz grup medialnych;
  • wdrażanie i przegląd procedur compliance min.: procedur antykorupcyjnych, procedur zgłaszania nieprawidłowości, procedur AML;
  • prowadzenie wewnętrznych dochodzeń i audytów w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami;
  • przygotowywanie procedur dawn raid i szkolenie w zakresie ich zastosowania;
  • prowadzenie postępowań przeciwko Skarbowi Państwa związanych ze szkodami wyrządzonymi wskutek działań organów Państwa.

Języki:polski, angielski, niemiecki.

Edukacja: Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzonego we współpracy z University of Florida.