Zaznacz stronę

Transfer Technologii

Zarządzanie własnością intelektualną oznacza zdolność do skutecznego i przynoszącego zysk wykorzystania w biznesie wynalazków, produktów opatrzonych znakiem towarowym, know-how celem zawarcia umów franczyzowych czy typu joint venture. Specjaliści Kochanski & Partners posiadają dogłębną wiedzę techniczną, która pozwala nam analizować sytuację rynkową, tak aby skutecznie pomagać Klientom w tworzeniu strategii zarządzania ich własnością intelektualną.

Posiadamy doświadczenie w zakresie transferu technologii, w tym nie tylko zarejestrowanych praw własności intelektualnej, ale także praw do baz danych, know-how i tajemnic handlowych. Nasz zespół dostarcza Klientom szczegółowe analizy prawne potencjalnych możliwości i zagrożeń wynikających z umów badawczo-rozwojowych i transakcji transferu technologii. Doradzamy również podczas nabycia praw własności intelektualnej pracowników, jak również w kwestii zabezpieczenia poufności tajemnic handlowych w stosunku do konkurentów i byłych pracowników.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Sporządzanie umów licencyjnych oraz umów cesji
  • Doradztwo w zakresie baz danych, know-how, ochrony tajemnicy handlowej i licencji
  • Sporządzanie umów badawczo-rozwojowych
  • Doradztwo w procesie pozyskiwania praw własności intelektualnej pracowników
  • Doradztwo w zakresie poufności tajemnic handlowych w stosunku do konkurentów i byłych pracowników