Zaznacz stronę

Ochrona Danych Osobowych i Prywatności

Większość projektów biznesowych wymaga profesjonalnego doradztwa w newralgicznym obszarze, jakim jest ochrona prywatności i danych osobowych. Kochanski & Partners doradza Klientom przy tworzeniu, rejestracji oraz zarządzaniu zbiorami danych osobowych. Obserwując aktualne trendy rynkowe oraz projekty legislacyjne, dostrzegamy szczególne znaczenie, jakie dla innowacyjnego biznesu ma uwzględnienie kwestii ochrony prywatności i danych osobowych już w trakcie przygotowania danego projektu, zgodnie z koncepcją privacy by design. W ramach prac zespołów projektowych pomagamy Klientom przy opracowywaniu mechanizmów, procedur i dokumentacji zapewniających poszanowanie prywatności.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Przygotowywanie oraz przeprowadzanie audytów w zakresie ochrony danych osobowych
  • Kompleksowe doradztwo przy opracowywaniu oraz wdrażaniu standardów bezpieczeństwa danych osobowych
  • Przygotowywanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
  • Strukturyzowanie oraz zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
  • Kompleksowe doradztwo przy transakcjach związanych z dostępem do danych osobowych
  • Pełne wsparcie przy przedsięwzięciach zakładających transfer danych osobowych do państw trzecich, w szczególności z uwagi na rozwiązania cloud computing
  • Reprezentację w postępowaniach przed GIODO oraz innych postępowaniach dotyczących danych osobowych