Zaznacz stronę

Zarządzanie i Ochrona Patentów

Rzecznicy patentowi Kochanski & Partners łączą wiedzę prawniczą i techniczną, niezbędną w doradzaniu przy zarządzaniu patentami i ich ochroną. Świadczymy usługi związane z uzyskiwaniem ochrony wynalazków. Zajmujemy się sprawami o unieważnienie patentów i przeprowadzamy badania czystości patentowej. Przygotowujemy także umowy licencyjne i umowy cesji praw z patentu.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Przygotowanie strategii zgłoszeń w Polsce i innych krajach
  • Audyty i zarządzanie portfelami patentów
  • Prowadzenie postępowań zgłoszeniowych
  • Dozorowanie i wnoszenie opłat urzędowych
  • Negocjacje i doradztwo w zakresie umów dotyczących patentów
  • Sporządzanie badań stanu techniki i opinii w sprawie patentowalności wynalazków
  • Sporządzanie opinii freedom to operate, w tym w zakresie podstaw unieważnienia patentu oraz naruszenia patentu
  • Prowadzenie sporów patentowych
  • Doradztwo w przygotowaniu i negocjowaniu umów licencyjnych i umów cesji praw z patentu
  • Przeprowadzanie badań due diligence patentów w transakcjach fuzji i przejęć