Zaznacz stronę

Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne

Prawo autorskie ma kluczowe znaczenie dla efektywnego wykorzystania kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach działających w oparciu o technologie.

Kochanski & Partners jako jeden z liderów w dziedzinie ochrony własności intelektualnej z powodzeniem reprezentuje właścicieli praw autorskich, w tym stacje telewizyjne i radiowe, agencje projektowe i reklamowe, firmy fonograficzne, producentów i dystrybutorów filmów. Doradzamy również autorom, artystom i wynalazcom, w jaki sposób powinni chronić swoje prawa autorskie w procesie tworzenia oraz w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Jesteśmy świadomi, że w szybko zmieniającym się środowisku technologicznym, ochrona praw autorskich oparta na tradycyjnych instytucjach prawnych, musi być uzupełniona o innowacyjne i otwarte podejście taktyczne. Dlatego łączymy naszą dogłębną znajomość prawa ze znajomością funkcjonowania biznesu.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Negocjowanie i sporządzanie umów handlowych, umów agencyjnych, umów nabycia praw i umów licencyjnych
  • Reprezentowanie oraz doradztwo w sporach prawnoautorskich, jak również w sprawach dotyczących piractwa
  • Reprezentowanie w sporach z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
  • Doradztwo w innych kwestiach związanych z prawami autorskimi, np. jak zarządzać występami publicznymi, audycjami na żywo i audycjami nagranymi oraz prawami do reprodukcji mechanicznej