Zaznacz stronę

Optymalizacja Finansowa z Wykorzystaniem IP

Własność intelektualna to cenna wartość dla firm, która może wzmocnić ich sytuację finansową. Kochanski & Partners wspiera Klientów w procesie tworzenia optymalnych, efektywnych podatkowo struktur podnoszących wartość ich praw własności intelektualnej.

Specjalizujemy się w zagadnieniach podatkowych dotyczących licencjonowania praw własności intelektualnej oraz wykorzystania praw własności intelektualnej przez podmioty powiązane (w szczególności grupy kapitałowe). Nasz zespół doradza Klientom w zakresie aspektów prawa podatkowego związanych z wyceną wartości praw własności intelektualnej przed pierwszą ofertą publiczną lub dla innych celów. Posiadamy również bogate doświadczenie w doradztwie w zakresie sekurytyzacji i kolateralizacji na podstawie praw własności intelektualnej.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem własności intelektualnej
  • Doradztwo w zakresie wykorzystania praw własności intelektualnej jako zabezpieczenia
  • Doradztwo w zakresie zagadnień podatkowych dotyczących licencjonowania własności intelektualnej
  • Doradztwo w zakresie podatkowych aspektów wyceny wartości praw własności intelektualnej