Zaznacz stronę

Ochrona Własności Przemysłowej

Spory dotyczące własności przemysłowej często wiążą się ze skomplikowanymi kwestiami naukowo-technicznymi. Nasz zespół doświadczonych rzeczników patentowych, adwokatów i radców prawnych posiada bogate doświadczenie w zakresie prawnych aspektów ochrony własności przemysłowej.

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym RP (PPO), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również przed trybunałami arbitrażowymi.

Bazując na naszym bogatym doświadczeniu oraz znajomości prawa, współpracujemy ściśle z Klientami w celu opracowania najbardziej skutecznej i praktycznej porady. Pomagamy także działom marketingu w zakresie tworzenia nazw produktów, etykietowania produktów i aspektów IP kampanii reklamowych.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Opracowanie uwag w postępowaniu zgłoszeniowym
  • Reprezentację w postępowaniu ze sprzeciwu i w postępowaniu o unieważnienie
  • Reprezentację przed Urzędem Patentowym RP oraz na etapie postępowania sądowo-administracyjnego
  • Reprezentację w sporach (naruszenie, w postępowaniu zabezpieczającym) przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi
  • Doradztwo w zakresie działań dotyczących obrotu towarami podrobionymi oraz współpraca z urzędami celnymi
  • Reprezentację przed sądami arbitrażowymi, sądami powszechnymi i rejestratorami w sporach domenowych
  • Doradztwo w tworzeniu nazw i wsparcie dla działów marketingu