Zaznacz stronę

Podatki 2020/2021

4 oblicza zmian podatkowych

1. Uszczelnienie

MDR

MDR – podsumowanie terminów i obowiązków

Na podstawie przepisów Rozporządzenia MDR wydłużono terminy na dopełnienie obowiązku ponownego zaraportowania schematów podatkowych

Nowelizacja CIT PIT

Nowelizacja CIT/PIT – kolejne uszczelnienie systemu

Przegląd najważniejszych zmian, które zostały zamieszczone w projekcie ustawy o podatkach dochodowych

Pexels Lukas 669619

Obowiązek raportowania strategii podatkowej

Nowelizacja ustaw podatkowych z listopada ub. roku nałożyła na niektóre podmioty dodatkowy obowiązek sprawozdawczy.

2. Ułatwienia / preferencje

ESTOŃSKI CIT

Estoński CIT – z dużej chmury mały deszcz

Trwają prace nad wprowadzeniem od 1 stycznia 2021 r. tzw. „estońskiego CIT”

SLIM VAT

Slim VAT – szumne hasła, niewielkie zmiany

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o VAT dotyczącym uproszczenia rozliczeń tego podatku (tzw. pakiet Slim VAT, czyli Simple Local And Modern VAT).

3. Uporządkowanie

JPK VAT

JPK VAT – nowe obowiązki wkrótce, red alert

Podatki 2020/2021 - JPK VAT. Podatnicy nowy JPK_VAT złożą już za październik 2020 r., tj. w terminie do 25 listopada 2020 r.

WHT

WHT nowelizacja – ograniczenie zakresu regulacji, doprecyzowanie przepisów

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją przepisów w zakresie nowego modelu poboru WHT

4. Nowe obciążenia

PODATEK CUKROWY

Podatek cukrowy i opłata od napojów alkoholowych

Od 1 stycznia 2021 r. w Polsce zaczną obowiązywać nowe daniny: tzw. „podatek cukrowy” oraz opłaty od napojów alkoholowych, tzw. „opłata od małpek”

Przeciwdziałanie Strukturom Hybrydowym ATAD2

Przeciwdziałanie strukturom hybrydowym – ATAD 2

Od 1 stycznia 2021 r., wobec przychodów (dochodów) osiągniętych po 31 grudnia 2020 r., zaczną obowiązywać zmiany w ustawie o CIT o przeciwdziałaniu tzw. rozbieżnościom w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich, będące efektem implementacji dyrektywy ATAD 2.