Zaznacz stronę

Dr Andrzej Malec

Radca prawny, Doradca podatkowy, certyfikowany księgowy, Partner

Dr Andrzej Malec
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Andrzej Malec prowadzi praktykę ekonomicznych zagadnień prawa. Ekspert ds. podatków oraz niestandardowych problemów prawnych Business Centre Club (BCC).

Dr Andrzej Malec doradza głównie w zakresie zagadnień prawnych wymagających specjalnej kompetencji ekonomicznej. Obejmuje to sprawy z zakresu prawa podatkowego i bilansowego (zarówno PSR, jak i MSR), fuzji i przejęć, restrukturyzacji, wyboru efektywnej podatkowo struktury prowadzenia działalności, inwestowania i przeprowadzania transakcji, kwestie związane z odszkodowaniami w obrocie gospodarczym (związek przyczynowy, wycena szkody) i inne. Pomaga też w zakresie planowania strategii procesowych. Zajmuje się również problematyką cen transferowych oraz analizą podatkową niestandardowych umów gospodarczych.

Doradzał, między innymi, Klientom z sektora mediów, produktów szybkozbywalnych (FMCG), sektora farmaceutycznego, sektora motoryzacyjnego, budowlanego i finansowego.

Przed dołączeniem do zespołu Kochański & Partners był m.in. członkiem zarządu, dyrektorem ds. finansowych i prawnych dużego holdingu z branży FMCG. Zasiada w radach nadzorczych kilku spółek. Pracę zawodową łączy z pracą naukową. Był m.in. rektorem jednej z uczelni niepublicznych.

Jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie Prawa Podatkowego przez Global Law Experts w 2012 r. oraz Legal 500 EMEA 2013.

Języki: polski, angielski, rosyjski.

Członkostwo: Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Business Centre Club.

Edukacja: Uniwersytet Moskiewski im. M. Łomonosowa (filozofia i logika, 1991), Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku (prawo, 1993), Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie (studia podyplomowe w zakresie prawa wspólnotowego, 2004), zaawansowane kursy zawodowe z zakresu PSR, MSR, MSSF (1994-95, 2001-02, 2006).

Rekomendacje: Dr Andrzej Malec jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie Podatków przez Global Law Experts oraz Legal 500 EMEA.

 • Organizacja służb finansowo-prawnych i rachunkowości przedsiębiorstw oraz zarządzanie tymi służbami, a także organizacja i zarządzanie centrum usług wspólnych.
 • Doradztwo bieżące i strategiczne w zakresach: podatki, rachunkowość, finanse, prawo cywilne, prawo spółek, fuzje i przejęcia, prawo własności intelektualnej, prawo gospodarcze, arbitraż inwestycyjny.
 • Reprezentacja Klientów w postępowaniach podatkowych, sądowo-administracyjnych i arbitrażowych.
 • Optymalizacje podatkowe w zakresie transakcji inwestycyjnych i kosztów fiskalnych zatrudnienia.
 • Nadzór nad restrukturyzacjami, fuzjami i przejęciami.
 • Negocjacje umów inwestycyjnych oraz doradztwo przy IPO.
 • Pomoc prawna w specjalnych strefach ekonomicznych.
 • Opracowywanie i wdrażanie polityki rachunkowości; wdrażanie MSSF.
 • Opracowywanie i wdrażanie polityki cen transferowych.
 • Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie compliance.
 • Nadzór nad wdrażaniem systemów budżetowania.
 • Usprawnianie procedur i procesów w obszarach: finansów, rachunkowości i prawnym.
 • Audyty prawne, podatkowe i rachunkowe.
 • Dwukrotnie - przewodniczący komitetu audytu w spółkach publicznych.
 • Warsztaty, wykłady i konwersatoria z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego i wykładni prawa administracyjnego.