Zaznacz stronę

Ceny Transferowe

Praktyki / Prawo Podatkowe

Zespół doradztwa podatkowego Kochanski & Partners posiada bogate doświadczenie związane z cenami transferowymi. Obejmuje ono nie tylko opracowywanie dokumentacji cen transferowych i sporządzanie analiz danych porównawczych, ale również przygotowywanie analiz ekonomicznych wykorzystywanych na potrzeby postępowań sądowych i arbitrażowych.

Posiadamy doświadczony zespół prawników, doradców podatkowych i analityków, dzięki czemu dostarczamy naszym Klientom kompleksowe rozwiązania biznesowe na najwyższym poziomie.

Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie w obsłudze międzynarodowych grup kapitałowych, w tym w szczególności takich, których podmioty kontrolujące mają siedziby m.in. w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Holandii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech czy krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Posiadamy szerokie doświadczenie w dokumentowaniu transakcji dotyczących m.in.

 • Udostępniania znaków towarowych
 • Transferu technologii
 • Usług menedżerskich, konsultingowych, księgowych i prawnych
 • Sprzedaży oraz zakupu towarów i półproduktów
 • Pożyczek wewnątrzgrupowych
 • Kontraktów FX Spot i FX Forward
 • Usług marketingu mobilnego
 • Usług o niskiej wartości dodanej

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych
 • Opracowywanie polityki cen transferowych
 • Identyfikacja ryzyka i zarządzanie ryzykiem cen transferowych
 • Opracowywanie analiz danych porównawczych (benchmark study)
 • Wsparcie przy kontrolach podatkowych i prowadzenie sporów sądowych w zakresie cen transferowych
 • Opracowywanie analiz ekonomicznych i biznesowych na potrzeby postępowań sądowych i arbitrażowych
 • Uprzednie porozumienia cenowe (APA)
 • Procedura wzajemnego porozumiewania się (MAP)
 • Szkolenia w zakresie cen transferowych
 • Doradztwo w zakresie specjalnych stref ekonomicznych (w tym ustalanie wyniku strefowego)