Zaznacz stronę

COVID19

Zmiany w ograniczeniach dla handlu i usług w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

Dnia 28 listopada 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. („Rozporządzenie”), które znosi większość ograniczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej w  galeriach i centrach handlowych („Obiekty”). Rozporządzenie ma obowiązywać do dnia 27 grudnia 2020 r. Zgodnie z Rozporządzeniem, prowadzenie usług w Obiektach zostało przywrócone, z zastrzeżeniem limitu osób (do którego dodać należy obsługę), które mogą przebywać na określonej powierzchni: jedna osoba na każde 10 […]

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w czasie pandemii Covid-19

W dniach 23-25 listopada odbywa się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Back To Business. Karol Połosak, Adwokat, Counsel w Kochański & Partners wziął udział w dyskusji panelowej na temat „Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w czasie pandemii Covid-19. Nowe instrumenty w aktualnej rzeczywistości gospodarczej”. Nasz ekspert zaprezentował alternatywne formy finansowania przedsiębiorstw, a także nowe rozwiązania restrukturyzacyjne dostępne w ramach Tarczy Antykryzysowej 4. Omówił także projekt „Polityka […]

Raport | Tarcza antykryzysowa z perspektywy pracodawców

Tarcza Antykryzysowa to pakiet aktów prawnych, których celem jest wsparcie polskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. W ostatnich miesiącach rząd przestawił szereg propozycji skierowanych do poszczególnych branż, obejmujących m.in. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników czy zwolnienie ze składek ZUS.   W przygotowanym przez nas raporcie zebraliśmy najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej z perspektywy pracodawców ubiegających się o pomoc państwa. Zapraszamy do lektury!

Nowe ograniczenia dla hoteli i kin w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

Dnia 7 listopada 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. („Rozporządzenie”), które wprowadza nowe ograniczenia przy prowadzeniu działalności gospodarczej w szczególności m.in. w hotelach i kinach („Obiekty”). Rozporządzenie ma obowiązywać do dnia 29 listopada 2020 r. Hotele i kina Przepisy Rozporządzenia wprowadzają zakaz świadczenia działalności usługowej, poza wyjątkami wprost wskazanymi w Rozporządzeniu. Zgodnie z Rozporządzeniem, prowadzenie usług hotelarskich zostało ograniczone do: działalności […]

Nowe ograniczenia dla handlu i usług w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

Dnia 7 listopada 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. („Rozporządzenie”), które wprowadza nowe ograniczenia przy prowadzeniu działalności gospodarczej w szczególności w placówkach handlowych i usługowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 („Obiekty”) oraz w hotelach i kinach. Rozporządzenie ma obowiązywać do dnia 29 listopada 2020 r. Galerie i Parki Handlowe Przepisy Rozporządzenia wprowadzają w Obiektach (do których zaliczyć należy również parki handlowe) zakaz handlu detalicznego […]

Urzędowe terminy będą przesuwane z powodu koronawirusa

Bartosz Kosek komentuje w Rzeczpospolitej wpływ pandemii na postępowania administracyjne: Wszelkie formy zawieszania biegu terminów administracyjnych czy samych postępowań są niezbędne w stanie wyższej konieczności. Jednocześnie nie sposób nie zauważyć negatywnych skutków, z jakimi wiążą się takie zawieszenia – spowolnienie postępowań, piętrzenie się spraw, które w końcu trzeba będzie załatwić. Aparat administracyjny już powinien zacząć przygotowywać się na walkę z opisanymi zjawiskami. Niewykluczone, że konieczne będą inicjatywy […]

Page 1 of 11
1 2 3 11