Zaznacz stronę

Szymon Balcerzak

Szef Zespołu Doradztwa Transakcyjnego i Analiz

Szymon Balcerzak
telefon:
+48 602 672 947
biuro:
Warszawa

Szymon doradza zarówno polskim jak i zagranicznym grupom kapitałowym w zakresie zarządzania ryzykiem cen transferowych. Posiada szerokie doświadczenie obejmujące opracowywanie dokumentacji cen transferowych, sporządzanie analiz danych porównawczych oraz doradztwo przy restrukturyzacjach biznesowych. Zespół kierowany przez Szymona otrzymał nominacje do prestiżowej nagrody Polish Transfer Pricing firm of the Year w latach 2017 i 2018, organizowanej przez magazyn „International Tax Review”.

Szymon zajmuje się również doradztwem transakcyjnym. Współtworzy strategię prowadzenia procesów transakcyjnych oraz nawiązuje kontakty z potencjalnymi inwestorami, a także identyfikuje oraz inicjuje projekty transakcyjne. Oprócz tego, przygotowuje teasery inwestycyjne oraz nadzoruje prace nad pozostałymi dokumentami transakcyjnymi.

Szymon prowadzi i nadzoruje przygotowywanie analiz rynkowych, finansowych oraz wycen wartości niematerialnych i przedsiębiorstw na potrzeby projektów transakcyjnych, projektów w zakresie cen transferowych oraz procesów sądowych i arbitrażowych.

Języki: polski, angielski.

Edukacja: Uczelnia Łazarskiego, Wydział Prawa i Administracji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Ekonomiczna Analiza Prawa, Uniwersytet Warszawski, Zarządzanie.

  • Schooner Capital LLC – opracowywanie analiz ekonomiczno-prawnych na potrzeby postępowania arbitrażowego dotyczącego sporu z Polską na kwotę powyżej 500 milionów złotych przed Trybunałem Arbitrażowym w ramach Międzynarodowego Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych.
  • Oerlemans Foods – kompleksowe doradztwo i ocena ryzyka związana z cenami transferowymi w grupie. Opracowanie dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi.
  • Polska Press – kompleksowe doradztwo, ocena ryzyka oraz tworzenie polityki związanej z cenami transferowymi w grupie. Opracowanie dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Doradztwo prawne w zakresie Specjalnych Stref Ekonomicznych.
  • Pharm-Olam (Poland) – kompleksowe doradztwo i ocena ryzyka związana z cenami transferowymi w grupie. Opracowanie dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi, w szczególności dla transakcji dotyczących badań klinicznych.
  • TUI Poland – kompleksowe doradztwo i ocena ryzyka związana z cenami transferowymi w grupie. Opracowanie dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi.
  • Nagashima Ohno & Tsunematsu – doradztwo z zakresu cen transferowych na rzecz jednej z wiodących firm prawniczych w Japonii posiadającej biura m.in. w Nowym Jorku, Singapurze, Bangkoku, Hanoi, Szanghaju i Dżakarcie.