Szymon Balcerzak

Szef Zespołu Doradztwa Transakcyjnego i Analiz

Szymon Balcerzak
telefon:
+48 602 672 947
biuro:
Warszawa

Szymon doradza zarówno polskim jak i zagranicznym grupom kapitałowym w zakresie zarządzania ryzykiem cen transferowych. Posiada szerokie doświadczenie obejmujące opracowywanie dokumentacji cen transferowych, sporządzanie analiz danych porównawczych oraz doradztwo przy restrukturyzacjach biznesowych. Zespół kierowany przez Szymona otrzymał nominacje do prestiżowej nagrody Polish Transfer Pricing firm of the Year w latach 2017 i 2018, organizowanej przez magazyn „International Tax Review”.

Szymon zajmuje się również doradztwem transakcyjnym. Współtworzy strategię prowadzenia procesów transakcyjnych oraz nawiązuje kontakty z potencjalnymi inwestorami, a także identyfikuje oraz inicjuje projekty transakcyjne. Oprócz tego, przygotowuje teasery inwestycyjne oraz nadzoruje prace nad pozostałymi dokumentami transakcyjnymi.

Szymon prowadzi i nadzoruje przygotowywanie analiz rynkowych, finansowych oraz wycen wartości niematerialnych i przedsiębiorstw na potrzeby projektów transakcyjnych, projektów w zakresie cen transferowych oraz procesów sądowych i arbitrażowych.

Języki: polski, angielski.

Edukacja: Uczelnia Łazarskiego, Wydział Prawa i Administracji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Ekonomiczna Analiza Prawa, Uniwersytet Warszawski, Zarządzanie.