Milena Kazanowska – Kędzierska

Prawnik

Milena Kazanowska – Kędzierska
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów z sektora elektroenergetycznego, gazowego, ciepłowniczego, paliw ciekłych i stałych oraz odnawialnych źródeł energii.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie zagadnień regulacyjnych, obsługi projektów inwestycyjnych, a także w przygotowywaniu, opiniowaniu oraz negocjowaniu umów z obszaru energetyki. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, m.in. w postępowaniach koncesyjnych, taryfowych, o wyznaczenie operatora systemu dystrybucyjnego oraz w sprawach dotyczących kar pieniężnych.

Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią K&P zdobywała doświadczenie w wiodących międzynarodowych oraz krajowych kancelariach prawnych, a także jako in house lawyer w dziale prawnym przedsiębiorstwa zajmującego się importem surowców energetycznych.

Milena Kazanowska – Kędzierska ukończyła prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej z wyróżnieniem jako najlepszy absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Jest stypendystką V edycji Akademii Energii organizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie (aplikacja III rok). Stowarzyszenie Młodzi Liderzy w Energetyce (Członek Komisji Rewizyjnej).

Edukacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2013). Szkoła Główna Handlowa, Akademia Energetyki (studia podyplomowe 2017). Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Prawo ochrony środowiska (studia podyplomowe – 2018). Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej (studia doktoranckie – w toku).