Zaznacz stronę

(Od)budowa (nowej) Ukrainy i reindustrializacja Polski – szansą dla hiszpańskich firm

Termin: 16 listopada

Czas: 9:30-11:30

Miejsce: Biuro Kochański & Partners w Warszawie

Pol

PROGRAM

CZĘŚĆ I | 9:30-10:30

Ukraina | Stan obecny, perspektywy odbudowy i możliwości inwestycyjne

Odbudowa Ukrainy – jedno z największych wyzwań finansowych, przed którymi stoi Europa – jest wielką szansą do nawiązania współpracy między polskimi, ukraińskimi i hiszpańskimi przedsiębiorstwami.

Ukraina znajduje się blisko europejskiego centrum przemysłowego, ma łatwy dostęp do morskich szlaków komunikacyjnych (po zakończeniu wojny) oraz proste i bezpośrednie szlaki handlowe łączące ją z dużymi europejskimi gospodarkami. Bank Światowy szacuje, że aktualny koszt odbudowy kraju wynosi 411 miliardów dolarów, ale kwota ta rośnie z każdym miesiącem.

 • Status quo wojny: dokąd zmierzamy?
 • Jak biznes przystosował się do wojny
 • Skala zniszczeń na Ukrainie – podstawa przyszłej odbudowy
 • Gdzie będą najlepsze możliwości biznesowe przy odbudowie Ukrainy?
 • Jak będzie finansowana odbudowa Ukrainy?
 • Prawne i finansowe aspekty działalności na Ukrainie
 • Główne błędy i pułapki w planowaniu i prowadzeniu działalności na Ukrainie. Rozważania na temat współpracy z lokalnymi dostawcami
 • Zamówienia publiczne i międzynarodowe przetargi na odbudowę Ukrainy
 • Być bliżej – Polska jako główny ośrodek odbudowy Ukrainy, wejście na polski rynek w celu połączenia polskiej działalności biznesowej z odbudową

CZĘŚĆ II | 10:30-11:00

Polska | Możliwości inwestycyjne

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, zaangażowanie hiszpańskich firm jest niezbędne do skutecznej realizacji powstających w Polsce licznych projektów infrastrukturalnych i energetycznych. Jednocześnie jasne jest, że hiszpańskie firmy mogą odnieść znaczące korzyści ze swojej obecności w naszym kraju.

 • Kluczowe czynniki rynkowe
 • Źródła finansowania
 • Obecne i planowane projekty

CZĘŚĆ III | 11:00-11:30

Q&A

Prowadzący:

Markiyan Malskyy, Partner, Kochański & Partners

Jakub Krysa, Partner, Kochański & Partners

(Od)budowa (nowej) Ukrainy i reindustrializacja Polski - szansą dla hiszpańskich firm

16 listopada

9:30-11:30

Biuro Kochański & Partners w Warszawie


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kochański & Partners sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-078) przy Placu Piłsudskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000625481. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się tutaj: https://www.kochanski.pl/pl/zgody-rodo-obowiazek-informacyjny/