Zaznacz stronę

Dmytro Mykhaylenko

Adwokat, Starszy Prawnik

Dmytro Mykhaylenko
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Dmytro specjalizuje się w postępowaniach cywilnych i gospodarczych, sporach o charakterze transgranicznym oraz postępowaniach arbitrażowych prowadzonych na podstawie regulaminów polskich sądów arbitrażowych.

Dodatkowo, ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, postępowań w sprawach nadmiernych opóźnień w spełnianiu świadczeń pieniężnych w transakcjach handlowych oraz postepowań dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji. Był również zaangażowany w procesy due diligence spółek.

Doradza zarówno na etapie przedsądowym sporów, jak i w ramach postępowań przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów infrastrukturalnych na linii zamawiający – wykonawca, sporów finansowych na linii przedsiębiorca – konsument, a także sporów z udziałem podmiotów z sektora lotniczego, TMT oraz FMCG.

Do obszaru jego zainteresowań należy arbitraż międzynarodowy oraz problematyka szeroko pojętych sporów gospodarczych.

Przed dołączeniem do Kochański & Partners zdobywał doświadczenie w prokuraturze, a także w ramach współpracy z międzynarodowymi kancelariami prawnymi (White & Case oraz Schönherr).

Języki: polski, angielski, rosyjski, ukraiński.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie, ICC Young Arbitrators Forum, AFM below 40, Institute for Transnational Arbitration.

Edukacja: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (Magister Prawa, 2018), University of Maribor, Faculty of Law (Erasmus+, 2016/17), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych (2021).