Tomasz Szambelan

Adwokat, Prawnik

Tomasz Szambelan
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Tomasz posiada doświadczenie w obsłudze spółek z branży e-commerce, farmaceutycznej oraz wydawniczej. W swojej praktyce zawodowej zajmował się rejestracją znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP oraz European Union Intellectual Property Office (EUIPO), postępowaniami o unieważnienie rejestracji znaków towarowych oraz aspektami związanymi z prawem korporacyjnym, autorskim oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Ponadto brał udział w doradztwie podczas procesów fuzji i przejęć przedsiębiorstw sektora wydawniczego, jak i rynku kolejowego, w tym przygotowywaniem raportów due diligence.

Tomasz uczestniczył także w pracach zespołu postępowań procesowych, prowadził spory przed ICC. Posiada również doświadczenie w sporach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Ponadto zajmował się reprezentowaniem klientów w postępowaniach przed Radą Reklamy – Komisją Etyki Reklamy.

Przed dołączeniem do K&P pracował w polskich kancelariach prawnych.

Języki: polski, angielski

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie

Edukacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Magister Prawa, 2011)