Zaznacz stronę

Tomasz Szambelan

Adwokat, Prawnik

Tomasz Szambelan
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Tomasz posiada doświadczenie w obsłudze spółek z branży e-commerce, farmaceutycznej oraz wydawniczej. W swojej praktyce zawodowej zajmował się rejestracją znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP oraz European Union Intellectual Property Office (EUIPO), postępowaniami o unieważnienie rejestracji znaków towarowych oraz aspektami związanymi z prawem korporacyjnym, autorskim oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Ponadto brał udział w doradztwie podczas procesów fuzji i przejęć przedsiębiorstw sektora wydawniczego, jak i rynku kolejowego, w tym przygotowywaniem raportów due diligence.

Tomasz uczestniczył także w pracach zespołu postępowań procesowych, prowadził spory przed ICC. Posiada również doświadczenie w sporach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Ponadto zajmował się reprezentowaniem klientów w postępowaniach przed Radą Reklamy – Komisją Etyki Reklamy.

Przed dołączeniem do Kochanski & Partners pracował w polskich kancelariach prawnych.

Języki: polski, angielski

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie

Edukacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Magister Prawa, 2011)

  • Reprezentacja klientów z branży farmaceutycznej w sporze dotyczącym naruszenia znaku oraz czynów nieuczciwej konkurencji.
  • Zarządzanie i administrowanie portfolio lidera rynku w sprzedaży sprzętu RTV i AGD znaków towarowych, wzorów razem z doradztwem strategicznym
  • Obsługa prawna w zakresie IP badania due diligence.
  • Doradztwo na rzecz wielu podmiotów w sprawach związanych między innymi z przekazaniem praw autorskich, czy też w sporach o prawa autorskie.
  • Obsługa jednego z największych wydawców podręczników szkolnych.