Zaznacz stronę

Anna Jargut

Radca prawny, Counsel

Anna Jargut
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Kraków

Anna Jargut specjalizuje się w prawie administracyjnym procesowym i materialnym, w tym między innymi w prawie budowlanym, zagospodarowania przestrzennego i prawie ochrony środowiska. Od wielu lat reprezentuje Klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentowała spółki z branży spożywczej, przedsiębiorstwa energetyczne, kluby sportowe, deweloperów, firmy budowlane, spółki z branży chemicznej, organizacje religijne, z sukcesem prowadząc sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa nieruchomości, prawa ochrony środowiska, prawa energetycznego, prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa ochrony zabytków, a także szereg spraw dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Anna Jargut posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów cywilnych, w tym zwłaszcza obejmujących dochodzenie odszkodowań w związku z niezgodnym z prawem działaniem władzy publicznej. Reprezentowała Klientów przed Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym.

Doradza przedsiębiorstwom przesyłowym i deweloperom w sprawach związanych z regulowaniem statusu prawnego sieci przesyłowych, a także operatorom farm wiatrowych. Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego, także przy realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych.

Przed dołączeniem do K&P przez 11 lat współpracowała z jedną z wiodących firm prawniczych w Polsce, a wcześniej zatrudniona była w administracji rządowej.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie.

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2003), „Prawo ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim” (studia podyplomowe, Uniwersytet Jagielloński, 2015).