Zaznacz stronę

Zwalczanie Nieuczciwej Konkurencji

Czynami nieuczciwej konkurencji są niektóre działania odnoszące się do konkurentów, kontrahentów lub konsumentów polegające na przykład na: ograniczaniu dostępu do rynku, ujawnianiu lub naruszaniu tajemnicy przedsiębiorstwa, stosowaniu nieuczciwej reklamy, naśladownictwie produktów, naruszaniu znaków towarowych lub podszywaniu się pod cudzą reputację. Podmioty dotknięte przez takie praktyki posiadają prawo do zgłoszenia roszczeń polegających na żądaniu zaprzestania naruszeń, publikacji przeprosin oraz zapłaty odszkodowania. Kochanski & Partners doradza Klientom w zakresie obrony przed czynami nieuczciwej konkurencji lub zarzutem ich dokonania.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Pomoc w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz naruszeń prawa własności przemysłowej na gruncie prawa polskiego i europejskiego
  • Przeprowadzanie postępowań sądowych i arbitrażowych w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji
  • Pomoc w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa
  • Doradztwo w zakresie dopuszczalnych form i treści działań reklamowych i promocyjnych, z uwzględnieniem uregulowań branżowych, np. dotyczących sektora farmaceutycznego