Zaznacz stronę

Kontrola Koncentracji

Zespół prawników Kochanski & Partners świadczy usługi prawne dla Klientów przy transakcjach fuzji i przejęć. Dokonujemy kompleksowej oceny dotyczącej zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) lub Komisji Europejskiej, doradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy koncentracji, przygotowujemy wniosek, kompletujemy niezbędne informacje i reprezentujemy Klienta w postępowaniach koncentracyjnych. Świadczymy także pomoc prawną w przypadku niedokonania obowiązkowego zgłoszenia zamiaru koncentracji.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Przeprowadzenie audytu prawnego w celu oceny ryzyka, tzw. due diligence
  • Doradztwo w zakresie wyboru najlepszej formy koncentracji z uwzględnieniem aspektu podatkowego
  • Analizę zakresu koncentracji, włączając w to możliwe definicje rynku właściwego w oparciu o orzecznictwo polskie, europejskie oraz orzecznictwo pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej
  • Przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK lub Komisji Europejskiej, a także reprezentowanie Klientów w postępowaniach koncentracyjnych
  • Pomoc w prowadzeniu negocjacji z Prezesem UOKiK lub Komisją Europejską, dotyczących warunkowej zgody na dokonanie koncentracji
  • Pomoc prawną w przypadku niedokonania obowiązkowego zgłoszenia zamiaru koncentracji