Zaznacz stronę

Postępowania z Zakresu Prawa Konkurencji

Kochanski & Partners ma duże doświadczenie w reprezentowaniu Klientów na wszystkich etapach postępowań prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Komisję Europejską, a także w zakresie uzyskania odszkodowania od konkurentów lub kontrahentów w ramach tzw. prywatnoprawnego wdrażania prawa ochrony konkurencji.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Przygotowywanie opinii prawnych przedstawiających strategie procesowe, ryzyka i możliwe rozwiązania na gruncie prawa ochrony konkurencji
  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKiK i Komisją Europejską
  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami
  • Reprezentowanie Klientów w negocjacjach i postępowaniach mediacyjnych, w szczególności w postępowaniach przed Prezesem UOKiK i Komisją Europejską;
  • Kompleksową analizę stanu faktycznego i prawnego, także niezwłocznie po przeprowadzeniu kontroli u przedsiębiorcy przez Prezesa UOKiK, włączając w to ocenę korzyści wynikających ze skorzystania z programu leniency
  • Przygotowywanie i składanie wniosków o zwolnienie z kary pieniężnej lub jej redukcję
  • Przeprowadzanie postępowań sądowych i arbitrażowych, dotyczących niezgodnego z prawem wykorzystywania znaków towarowych, w tym także nazw domen internetowych, meta-tagów oraz innych nowoczesnych form marketingu
  • Monitorowanie rynku oraz działań kontrahentów klienta pod kątem zgodności z prawem ochrony konkurencji, a także analizowanie szans klienta w zakresie uzyskania odszkodowania na drodze tzw. prywatnoprawnego wdrażania prawa ochrony konkurencji