Zaznacz stronę

Ochrona Praw Konsumentów

Znajomość i przestrzeganie regulacji z zakresu prawa konsumenckiego są nieodzowne we współczesnej praktyce gospodarczej. Naruszenie obowiązków wynikających z tych regulacji stwarza ryzyko postawienia zarzutu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W przypadku, gdy naruszenie zostanie wykryte, przedsiębiorca może oczekiwać surowych sankcji administracyjnych, a nawet konieczności zapłaty odszkodowania. Sytuację komplikuje fakt, że przepisy odnoszące się do ochrony konsumentów są rozproszone w różnych aktach prawnych. Kochanski & Partners doradza klientom we wszystkich aspektach dotyczących zgodności ich działalności z prawem konsumenckim.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Analizę umów sprzedaży konsumenckiej, umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umów na odległość (włączając w to handel internetowy)
  • Sporządzanie oraz weryfikację warunków sprzedaży towarów i usług z uwzględnieniem specyfiki ochrony konsumenckiej, a także przygotowywanie projektów zmian istniejących regulacji
  • Opracowywanie polityki zgodności
  • Doradztwo w zakresie odpowiedzialności za produkt (niezgodność produktu z umową, gwarancja, w tym analiza książek gwarancyjnych)
  • Przygotowywanie i analizę klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przekazywania informacji handlowych w formie elektronicznej