Zaznacz stronę

Warsztaty online: Prawne i praktyczne ryzyka realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych

Termin: 22-23 listopada 2021 r.

Czas:

Miejsce: Online

Linkedin(9)

W dniach 22-23 listopada zapraszamy na wydarzenie online „Prawne i praktyczne ryzyka realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych” którego organizatorem jest MMC Polska.

Celem warsztatów jest stworzenie interdyscyplinarnego forum do dyskusji dla reprezentantów każdej ze stron procesu inwestycyjnego: prawników odpowiedzialnych za obsługę prawną stron umowy o roboty budowlane, inwestorów oraz głównych wykonawców i podwykonawców.

Podczas spotkania omówione zostaną najbardziej istotne problemy, z którymi spotyka się branża budowlana, jak np.:

  • renegocjacja kontraktów budowlanych w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych,
  • najczęściej popełniane błędy w konstrukcji umowy o roboty budowlane,
  • trudności formalno-prawne i finansowe w pozyskiwaniu terenów pod inwestycje budowlane,
  • rozliczenia za wykonanie poszczególnych etapów robót przez podwykonawcę, czy też
  • rozliczanie, dochodzenie i miarkowanie kar umownych.

Poruszone zostaną także kwestie związane z nowelizacją prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewidziane w Polskim Ładzie w kontekście problemów, jakie rzeczoznawcy budowlani przewidują w związku z wdrożeniem projektu.

Kancelarię Kochański & Partners reprezentować będą: Katarzyna Barańska, Partner oraz Sylwia Uziębło-Kowalska, Starszy Prawnik. Nasze ekspertki wygłoszą prelekcję „Rękojmia i gwarancja w umowie o roboty budowlane jako skuteczna ochrona inwestora” (23 listopada, godz. 9:15).

Więcej informacji o wydarzeniu oraz rejestracji znajdą Państwo na stronie organizatora.

Warsztaty online: Prawne i praktyczne ryzyka realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych

22-23 listopada 2021 r.

Online


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kochański & Partners sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-078) przy Placu Piłsudskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000625481. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się tutaj: https://www.kochanski.pl/pl/zgody-rodo-obowiazek-informacyjny/